Draag je steentje bij en pak & benut deze kans: nieuwe subsidie Open Innovatiekans Noord-Nederland beschikbaar.

22/06/2021

In reactie op de Covid19-pandemie is Europa een groot economisch herstelprogramma gestart: ‘Next Generation EU’. Onderdeel van dit programma is het REACT-EU Fonds. Met het subsidiebudget uit het fonds stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Ook wil de EU blijven werken aan het ontwikkelen van kansen voor de toekomst. Vanaf 21 juni gaat daarom een nieuwe subsidie open: Open Innovatiekans Noord-Nederland.

De basis: Regionale Innovatie Strategie (RIS3) van Noord-Nederland
Noord-Nederland heeft een gezamenlijke Regionale Innovatie Strategie: de RIS3. De RIS3 is de basis voor de noordelijke programma-inzet van Europese subsidiefondsen (REACT-EU en EFRO) en dus ook van deze nieuwe subsidie. Met de RIS3 werkt Noord-Nederland naar een open en creatief innovatieklimaat gericht op het benutten van kansen en nieuwe sterkten die bijdragen aan een gelukkig Noord-Nederland en brede welvaart. De volgende maatschappelijke vraagstukken & uitdagingen (transities) geven hierin de gewenste richting aan: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid en van analoog naar digitaal.

Nieuwe subsidie Open Innovatiekans Noord-Nederland
Vanaf 21 juni stellen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen subsidiebudget beschikbaar voor vernieuwende plannen en initiatieven van ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Belangrijk is dat zij vanuit een gezamenlijke visie inspelen op bovenstaande innovatiekansen uit de RIS3. Daarnaast vinden er twee gerichte subsidie-uitvragen plaats: met noordelijke partijen die specifieker inspelen op knelpunten – en daarmee kansen – in het gezondheidsinnovatie-ecosysteem (1) én met kennisinstellingen op het gebied van innovatie en het valoriseren van kennis (2). Hierover zijn de gesprekken tussen partijen inmiddels gestart.

Is jullie toekomstgerichte plan een kans voor Noord-Nederland?
Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-Nederland?

Wij zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden in het noorden die denken in oplossingen en mogelijkheden. Die creatief en innovatief ondernemen, durven te vernieuwen en (kennis) met elkaar verbinden. Die met hun gezamenlijke idee, project(plan) of initiatief Noord-Nederland een stap verder helpen. Dát willen we stimuleren. Pak en benut dus deze kans!

Een kansrijk project(plan) of initiatief voor Noord-Nederland? Kom in contact!
Voel jij je, samen met anderen, aangesproken? Je kunt jullie idee, project of initiatief bespreken met de drie noordelijke provincies. Neem contact op via telefoonnummer: 050-5224900 of e-mailadres: reacteu@snn.nl. Je wordt dan doorgeleid naar de juiste contactpersonen.

NB. Deze subsidie loopt tot 13 september 2021 17.00 uur. De deadline voor de uitvoering van de projecten is 30 september 2023. Daarom is het belangrijk dat het project bij de subsidieaanvraag al klaar is voor uitvoering. Bij de uitvraag naar projectvoorstellen, de beoordeling en het beheer van de projecten houden we zoveel mogelijk vast aan de werkwijze in het huidige EFRO-Programma.

Subsidie aanvragen? Dat kan bij het SNN
Vanaf 21 juni kun je de subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het SNN is verantwoordelijk voor de behandeling en toekenning van deze subsidie(aanvragen). Is jouw project of initiatief klaar om ingediend te worden als subsidieaanvraag? Ga voor alle informatie en de belangrijkste documenten & voorwaarden naar: 

https://www.snn.nl/ondernemers/open-innovatiekans-noord-nederland.

Meer informatie
Over de RIS3? Ga naar: https://www.snn.nl/over-snn/europa-2021-2027/ris3-strategie-voor-het-noorden