Drenthe internationaal groot succes

07/02/2019

De provincie Drenthe heeft extra geld vrij gemaakt om exporterende Drentse ondernemers te stimuleren en te faciliteren. Dit wordt gedaan omdat de huidige regeling een groot succes is gebleken en deze voorziet in de behoefte van Drents MKB. Eind december 2018 is het subsidieplafond voor de regeling bereikt. In 2017-2018 hebben meer dan 50 ondernemers subsidie ontvangen en daarmee een boost aan hun export ambities kunnen geven. Met de extra toekenning van € 200.000,– worden bedrijven financieel ondersteund bij het realiseren van internationale marktverkenningen. Ook kan het geld ingezet worden voor onderzoeken ter bevordering van internationale marktontwikkeling.

De regeling is onderdeel van Ikbendrentsondernemer.nl en is hier aan te vragen.

Waarom deze regeling?

Internationalisering van het MKB is voor de Drentse economie van groot belang. Onderzoek toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua werkgelegenheid en innovatiever zijn dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn. De geboden arbeidsplaatsen hebben daarbij een hogere arbeidsproductiviteit, bieden een meer constante werkgelegenheid en voegen per arbeidsplaats meer waarde toe. Om de regionale economie te versterken, vindt de provincie Drenthe  het essentieel om de internationalisering van het Drents MKB te stimuleren.

Bruto wordt er in Drenthe voor 4,5 miljard euro verdiend in het buitenland. Van de 40.000 bedrijven exporteert bijna 10% van de bedrijven, wat neerkomt op bijna 4.000 bedrijven die exporteren. In Drenthe heeft de export een bijdrage van 28,7% aan het Bruto Binnenlands Product (Drenthe).