Drentse export groeit met 10,8% in 2017

25/10/2018

Drents MKB doet aanzienlijk meer zaken over de grens. Enerzijds zien wij dat terug in de exportwaarde die enorm toegenomen is, anderzijds is het aandeel exporteurs in Drenthe gestegen. Waar het Drents MKB in 2016 nog een totale exportwaarde kende van bijna 4.1 miljard euro, staat de economische teller nu op 4.5 miljard euro. Dit is een groei van 400 miljoen euro in één jaar! Ook het aandeel bedrijven dat exporteert in Drenthe neemt toe. Was dit in 2016 nog 9.7%, in 2017 was dit 9,9%. Als we dit afzetten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is de conclusie dat we nog maar 0,1% onder het landelijk gemiddelde zitten.

De explosieve exportgroei komt voornamelijk voort uit de toename van export naar België (+ €114 miljoen), Duitsland (+ €241 miljoen) Frankrijk (+ €48 miljoen) Verenigd Koninkrijk (+ € 49 miljoen) en de Verenigde Staten (+ €99 miljoen).
De verwachting is dat deze groei in 2018 verder gaat stijgen.