Drentse Zorgtafel: Tien initiatieven

05/02/2019

IN DRENTHE WORDT OUDERENZORG OPNIEUW UITGEVONDEN

Gezellig. Huiselijk. Aandacht. Het lijken begrippen uit het verleden. Zeker in de ouderenzorg, waar het er tegenwoordig vooral efficiënt aan toegaat. In Drenthe wordt het bewijs geleverd dat knus en eigentijds wel degelijk samengaan.

GEZOND LEVEN IN THE BLUE ZONE COEVORDEN

Coevorden heeft sinds de zomer van 2018 een bijzonder gezondheidscentrum.

Huisartsen, medisch specialisten en paramedici trokken in het schitterende kantoor van het waterschap, maar de ware schoonheid zit van binnen: brede samenwerking, met als einddoel verbetering van de kwaliteit van leven van alle inwoners.

WILLY WORTEL KIEST VOOR HEALTH HUB RODEN

Hoe droog je zonder handdoek een patiënt af na het douchen? Hoe rol je een patiënt zonder moeite van een brancard op een bed? Wat voor instrument heb je nodig om een oude dame steunkousen aan te trekken?

EEN VRIJSTAAT IN DE ZORG

Een dorp dat zijn eigen zorg en welzijn organiseert. In Hollandscheveld komt dit toekomstbeeld heel dichtbij. In het dorp met 4400 inwoners zijn 750 mensen lid van de coöperatie Hollandscheveld Verbindt. Liefst 120 aangesloten vrijwilligers zetten zich in voor hulpbehoevende en kwetsbare inwoners.

OPA MAAKT EEN VIRTUEEL FIETSTOCHTJE DOOR HET DORP

De afstand tussen patiënt en zorg wordt steeds groter. Zeker op het platteland. Met behulp van technologie zijn afstanden echter te overbruggen. In Drenthe worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht. Hoe virtual reality, sensoren en intelligente toiletbrillen helpen om de druk op de zorg te verlichten.

EEN AMBULANCE VOOR PSYCHISCHE NOOD

Hoe vervoer je mensen in psychische nood? Zij belanden dikwijls op de achterbank van een politieauto. Of in een ambulance vol medische apparatuur. In Drenthe rijdt sinds kort een bijzondere auto rond: de psycholance.

WILHELMINAZIEKENHUIS BRENGT BABY’S VEILIG TER WERELD

De verloskundige ziekenhuiszorg in Drenthe stond het afgelopen jaar onder zware druk. Er ging een huivering door de provincie: kunnen vrouwen op het platteland nog wel veilig bevallen? Het Wilhelminaziekenhuis in Assen sprong in de bres. In een paar weken tijd werd een hypermoderne ‘mobiele verloskamer’ bijgeplaatst en werd de personele capaciteit uitgebreid.

DIGITAAL NETWERK KOESTERT DE PATIËNT

In Drenthe is het gelukt om een netwerk te creëren dat patiënten en alle zorgpartijen met elkaar verbindt: welzijnswerk, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, huisartsenpraktijken, ambulancezorg, GGZ en verpleeghuizen. “Optimaal kennis delen is heel belangrijk in de zorg.”

EEN CHEMOKUUR THUIS AAN DE KEUKENTAFEL

De ziekenhuizen van de Treant Zorgroep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal bieden chemokuren aan die patiënten grotendeels thuis kunnen krijgen. Het gaat om behandelingen tegen darmkanker, alvleesklierkanker en sommige vormen van maagkanker. Na één opname wordt de kuur poliklinisch.

TOEKOMST VAN DRENTSE ZORG IS GRENZELOOS

Internationaal zijn er verschillen in medische zorg. In het Drentse grensgebied komen professionals van de toekomst in aanraking met het beste wat de Nederland en Duitsland op dit terrein te bieden hebben. De grens vervaagt.

Uitgebreidere informatie over deze 10 initiatieven vindt u hier.

Waarom deze initiatieven?

De provincie Drenthe is vorig jaar gestart met de Drentse Zorgtafel. Een overleg waarin provincie, gemeenten en alle takken van de zorg zijn vertegenwoordigd. Vanuit verschillende belangen wordt samengewerkt aan het gezamenlijk doel: goede zorg voor de inwoners, voor nu en in de toekomst. Inmiddels hebben we mooie stappen gezet en gebeurt er in de praktijk al heel veel. Wij hebben deze tien mooie initiatieven op een rij gezet. Van een vrijstaat tot een blue zone en van een virtuele fietstour tot een psycholance.

De zorgsector is namelijk in beweging. Als gevolg van vergrijzing en toenemende levensverwachting verandert en neemt de zorgvraag toe. Dit is een uitdaging in dunbevolkte plattelandsregio’s als de onze. De huidige zorginfrastructuur in onze regio is niet toekomstbestendig. Om te kunnen blijven voorzien in een passend zorg­ en behandelingsaanbod investeren we gezamenlijk in de herinrichting van de Drentse zorginfrastructuur. Daarvoor is de Drentse Zorgtafel in het leven geroepen. De Zorgtafel staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en vindt plaats in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Jumelet. Aan de Zorgtafel bespreken we de vele facetten van de zorg en verkennen we nieuwe manieren om anders om te gaan met zorg. Dankzij de brede samenstelling is deze regionale Zorgtafel uniek. De Zorgtafel verbindt en heeft een enorme meerwaarde, omdat op deze manier vanuit verschillende belangen wordt samengewerkt aan de zorgopgave waar we voor staan. Ook in onze regio moet de focus meer komen te liggen op wat mensen nodig hebben om zo lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De Drentse Zorgtafel zet in op maatregelen die samenhangend en effectief zijn.