Eerste cursussen ‘Aandacht voor mantelzorg’ gestart

22/05/2019

De provincie startte dit jaar de bewustwordingscampagne ‘Aandacht van werkgevers voor mantelzorg in Drenthe’. Als onderdeel kunnen werkgevers een gratis korte cursus volgen. Inmiddels zijn de eerste groepen werkgevers van start gegaan.

Drie groepen werkgevers uit Meppel, Noordenveld en Emmen volgen de cursus in hun eigen regio. De deelnemers geven aan dat mantelzorg een steeds groter probleem wordt en kan leiden tot (langdurige) uitval van medewerkers. Ook geven zij aan dat ze niet altijd weten wie mantelzorger zijn. Ze volgen de cursus om handvatten aangereikt te krijgen om hier mee om te gaan.

De deelnemers krijgen een stuk theorie aangereikt en gaan ook praktisch aan de slag. Zo maakten zij een analyse van hun eigen organisatie op basis waarvan zij hun personeelsbeleid verder mantelzorgvriendelijk kunnen ontwikkelen. Aansluiten bij bestaand beleid is daarbij het uitgangspunt zodat aanpassingen eenvoudig ingepast kunnen worden. Het werken in kleine groepen van maximaal zeven werkgevers werkt productief. Naast levendige discussies helpen en adviseren de deelnemers elkaar.

“Door deze aandacht voor het onderwerp, merken we dat er een olievlekwerking ontstaat”, vertelt Albert Nieuwenhuis, beleidsadviseur bij de provincie en ontwikkelaar van de cursus. “Naast steeds meer geïnteresseerde deelnemers voor de cursus, hebben zich ook een aantal gemeenten aangemeld voor een presentatie over mantelzorg voor hun ondernemersverenigingen.”

Voor meer informatie over de cursus zie: Gratis cursus ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’