De eerste Shared Factory van Nederland staat in Drenthe

02/03/2018

Technologies Added is de eerste Shared Smart Factory in Nederland die toegankelijk is voor startups en MKB bedrijven. Met hun uitgekiende productieconcept bieden zij een volwaardig alternatief voor productie in lagelonenlanden. Dichtbij huis en dichtbij jouw afzetmarkt. Denk aan verregaande automatisering, robotisering, en slimme flexibele processen.

Samen met partners maken ze het productiesysteem steeds slimmer en efficiënter. Bij Technologies Added kun je kleine en middelgrote series maken voor de kostprijs van massaproductie. Het succes van Technologies Added valt en staat met de bedrijven die meedoen. Van startup tot multinational. Hier hou je zélf het stuur in handen en deel je tegelijkertijd zoveel mogelijk faciliteiten met andere bedrijven. Zo houden ze het kostenniveau laag en het kennisniveau op peil.

Met Technologies Added stap je in de fabriek van de toekomst. Er wordt volop ingezet op vernieuwing: nieuwe samenwerkingsvormen, slimme sturing van productieprocessen, automatisering, verbinden van onze partners en het delen van faciliteiten en kennis.

Geïnteresseerd om te onderzoeken hoe je jouw product in de Shared Smart Factory kan produceren? Let’s connect!