Financieringstafel Drenthe van start

22/01/2020

Samen met de Rabobank, ABN-AMRO, RVO, SNN, Flinc, MKB-fonds Drenthe en Kredietunie Drenthe heeft gedeputeerde Henk Brink (VVD) vanmiddag in de Health Hub in Roden zijn handtekening gezet als symbolisch startsein voor de ‘Financieringstafel Drenthe’. Dankzij de financieringstafel worden ondernemers in Drenthe beter met financieringsvragen geholpen.

Geografisch door Drenthe verspreid, worden in 2020 zeven financieringstafels georganiseerd. Tijdens de tafelbijeenkomsten kunnen 14 ondernemers hun financieringsvraag voorleggen aan de financiers, en ontvangen ze advies over hoe hun  financieringsvraag het beste is in te vullen. Ook worden er vier voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om ondernemers voor te lichten over nieuwe en bestaande financieringsvormen en de samenhang tussen de financieringsvormen. De financieringstafels dragen bij aan het behoud en groei van de werkgelegenheid en zorgen voor economische structuurversterking in de regio en daarbuiten.

Eén loket voor ondernemers

Ook komt er één centraal loket voor ondernemers. Het gaat hier om een samenvoeging van de Ik Ben Drents Ondernemer, OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe. De Drentse ondernemer kan bij het loket terecht voor persoonlijk contact, netwerkversterking en samenwerking in de regio. “Door de opening van het loket wordt de ondernemer sneller en beter geholpen en blijft er meer tijd over voor het eigen bedrijf”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Ik Ben Drents Ondernemer

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) is opgericht omdat de provincie een sterk en innovatief MKB belangrijk vindt. Doel van IBDO is het ondersteunen en stimuleren van ondernemers bij kennis- en innovatievraagstukken. De financieringstafel maakt deel uit van IBDO. Vanuit het programma wordt er kennis en expertise ter beschikking gesteld aan het Drentse MKB.

Binnen het programma IBDO is ruimte voor nieuwe regionale initiatieven en voor aanpassing aan de behoeften van de ondernemers. Zo is het programma continu in beweging en wordt het uitgebreid met thema’s. De financieringstafels zijn hier een concreet voorbeeld van.

Meer weten over de financieringstafels en/of het programma Ik Ben Drents Ondernemer? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Contact opnemen adviseurs