Gemeente Assen opent subsidie voor Coronamaatregelen horecaondernemers

30/04/2021

De gemeente Assen stelt een eenmalige subsidie van maximaal 500 euro beschikbaar aan horecaondernemers om hun bedrijf en/of terras coronaproof in te richten. Hiermee wil zij de ondernemers een steun in de rug geven op het moment zij hun terrassen weer mogen openen. Daarnaast stimuleren de voorzieningen een veilige bedrijfsvoering. “De horecaondernemers hebben het zwaar voor de kiezen gehad. Graag maken we samen een goede herstart”.

Horecaondernemers kunnen de subsidie via info@assen.nl aanvragen bij de gemeente Assen. Het geld is bedoeld voor zaken die bijdragen aan het coronaproof maken van hun inrichting of terras. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan plexiglasschermen, handsanitizers, routingstickers of schermen in de zaak.

Herstelagenda Economie en Werk
Het beschikbaar stellen van deze subsidie past in de Herstelagenda Economie en Werk, die nog voor de zomer door B en W wordt gepresenteerd. Eerder besloot de gemeente kortingskaarten van een half uur voor de parkeergarages beschikbaar te stellen aan winkeliers die werken met het click en collectsysteem en winkelbezoek op afspraak. De kaartjes zijn bestemd voor klanten die zo het eerste half uur gratis kunnen parkeren. Daarnaast is recent het besluit genomen ruimere en grotere terrassen toe te staan op het moment dat het kabinet de maatregelen voor de horeca versoepelt.

Regeldruk, lastenverlichting en dienstverlening
De Herstelagenda is bedoeld als bijdrage om de lokale economie die zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis een impuls te geven. Daarbij kunnen college en gemeenteraad draaien aan een aantal knoppen: regeldruk, lastenverlichting en dienstverlening. De komende weken wordt er verder gewerkt aan mogelijke maatregelen.