Gezocht: bedrijven die actief zijn in productie van waterstof-elektrolysers

Is jouw bedrijf actief in de assemblage van (een deel van de) elektrolysers? Dan zoeken FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en TNO naar jou! Zij brengen – in opdracht van tien provincies – het ecosysteem van bedrijven die kunnen bijdragen aan de productie van waterstof-elektrolysers in kaart. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van de elektrolyse maakindustrie in Nederland.

FME en TNO starten samen een onderzoek naar de productie van waterstof-elektrolysers in de regio. Het doel van dit onderzoek is om voor Nederland het ecosysteem in kaart te brengen van bedrijven die hieraan kunnen bijdragen.

Waterstof: grote belofte in energietransitie en economie

Waterstof is als energiedrager één van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie én van de Nederlandse economie. Waterstof technologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Dat biedt enorme mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Waterstof kan niet alleen helpen onze ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen. Het kan een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de elektriciteitssector en andere markten, zoals de industrie en de mobiliteit.

Overzicht van businesskansen

Het resultaat is een overzicht van businesskansen voor heel Nederland, uitgesplitst per regio. Door dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op vragen zoals:

  • Waar liggen de kansen voor Nederlandse productie- en ontwikkelbedrijven van (onderdelen) van elektrolysers?
  • Welke regionale ketens van toeleveranciers, ecosystemen van bedrijven, kennisinstellingen en actieve overheden kunnen onderscheiden?
  • Welke beleidsrandvoorwaarden zijn er nodig om dit door te ontwikkelen?

Innovatieve spelers

FME en TNO zijn op zoek naar bedrijven die al toeleveren of willen gaan doen, en in deze keten actief willen zijn. Ben je bijvoorbeeld een innovatieve speler op het gebied van:

  • elektrochemie (zoals katalysatoren en membranen)
  • high-end materialen (zoals composieten, legeringen, keramiek)
  • geavanceerde fabricagetechnieken (zoals vacuümtechnologie, CVD-depositie, nano-coatings, dunne plaattechnologie, of andere hoogwaardige technologieën?

Vul dan dit formulier in en wordt onderdeel van het kennisnetwerk dat de juiste bedrijven aan elkaar verbindt!

Meer weten? Liever meer weten? Neem contact op met Gert-Jan Evers: g.evers@drenthe.nl