Gezondheidseconomie

Save the Date: bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid, zo doen we dat in Drenthe.

Met een steeds krappere arbeidsmarkt en veranderende wetgeving is aandacht voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel en nadenken over de omgang met werkende mantelzorgers binnen het MKB de afgelopen paar jaar steeds belangrijker geworden. Iedere ondernemer met personeel is tenslotte zuinig op zijn/haar human capital.

Op 26 september staat duurzame inzetbaarheid gezien vanuit de ondernemers, centraal in het Provinciehuis in Assen.
Het is de oogstbijeenkomst van een jaar lang groeien onder het label ‘Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe!.

Gastheer is gedeputeerde Cees Bijl.

De locatie is Provinciehuis, Westerbrink 2, Assen.
Vanaf 17.00 tot 19.00 uur en afsluiting met een buffet

Keynote spreekster is onderneemster Claudia van den Pol. Zij is directeur van familiebedrijf Apollo Group in Coevorden en was met haar team onlangs genomineerd voor de zeer prestigieuze Koning Willem 1 prijs.

De bijeenkomst biedt naast praktijkverhalen uit het project ook volop ruimte om als ondernemers samen informatie uit te wisselen en ideeën op te doen over thema’s als Duurzame Inzetbaarheid en werk en mantelzorg

JA IK BEN ER BIJ | IK MELD MIJ AAN

Uitnodiging voor de workshop “Bewegingsoefeningen met robotcoach?!“

De workshop “Bewegingsoefeningen met robotcoach?!” is bedoeld om een therapie-assistent te ontwikkelen die in het echte leven eenvoudig te gebrui-ken is en betrouwbaar functioneert. Daarom zoeken we mensen uit de dom-einen fysiotherapie, verpleging en verzorging, die belast zijn met de verzorging van personen met beperkte mobiliteit. Geïnteresseerden die de therapie-assis-tent willen uitproberen worden ook welkom geheten. Dit zijn laagdrempelige bewegingsoefeningen zoals hurkzitten enz. Als u een zorgzame persoon bent en al een idee hebt met welke persoon u de therapie-assistent kunt uitprobe-ren, bent u van harte welkom om deel te nemen aan onze workshop.

De workshop zal waarschijnlijk op één dag, gedurende 2 uur, in de herfst van 2018 in de regio Drenthe plaatsvinden.

Voor de uitnodiging in PDF klik hieronder op de juiste taal:

Nederlands   Deutsch

Mantelzorg op de werkvloer

Langer, gezonder en gelukkiger leven in Drenthe 

Provincie Drenthe stimuleert de gezondheidseconomie. Hiervoor is het Werkprogramma Gezondheidseconomie 2014 – 2020 opgesteld. Voor de uitvoering is het bedrijfsleven onmisbaar. Gezamenlijk zijn we op de goede weg.

Download hieronder het magazine: Langer, gezonder en gelukkig leven in Drenthe!

Wat is Blue Zone?
Blue Zone is een gebied waarin een gezonde levensstijl hoog in het vaandel staat. De drie noordelijke provincies vormen een Blue Zone (Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland). We zijn de enige regio in Europa met vier sterren en daarmee koploper.

Gezond en actief oud(er) worden
Onze ambitie?
Als provincie Drenthe willen we dat onze inwoners langer, gezonder en gelukkiger leven. Gezondheidseconomie biedt hiervoor volop kansen. Samen met bedrijven (mkb) en kennisinstellingen zetten we ons in om deze ambitie waar te maken.

Toegankelijk, meer kwaliteit en kostenbesparend
Hoe doen we dat?
We stimuleren de ontwikkeling van medische technologie. Bijvoorbeeld: binnen Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatie. Preventie krijgt veel aandacht, zoals het stimuleren van een gezonde leefstijl. Verbindingen ontstaan met onderwijs, arbeidsmarkt, sensortechnologie, domotica, gezondheidstoerisme, zorglandschap en voeding (food & nutrition).

Focus op preventie en medische technologie
Wie doet wat?
Bedrijven werken met steun van kennisinstellingen aan vernieuwende producten en betere zorg- en dienstverlening. Gevolg: betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, ook in landelijke gebieden. De provincie biedt een innovatief en uitnodigend vestigingsklimaat. De periode 2014 – 2016 laat bijvoorbeeld een groei van bijna 800 arbeidsplaatsen binnen de gezondheidseconomie zien. We bundelen krachten, stimuleren samenwerking, bieden (financiële) ondersteuning en voeren de regie.

Resultaten tot nu toe?
Belangrijke conclusies tot dusver zijn: ga door met stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Leg verbindingen met terreinen die ertoe doen. Geef preventie extra aandacht. Werk nog meer samen op internationaal niveau (Blue Zone) en benut de exportmogelijkheden van het mkb.

Ik heb een idee!
Heb je een idee en wil je dat met ons bespreken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op! In eerste instantie bieden wij een luisterend oor, waarna we samen gaan kijken hoe we het idee tot een succes kunnen brengen. Dit doe je samen met een procesmanager van Health Hub Roden, die tijd vrij maakt om de innovatie samen met jou uit te werken. Na het invullen van dit formulier zullen wij binnen twee (werk) dagen contact opnemen om een vervolgafspraak in te plannen.

Je kunt deze vragenlijst ook online invullen. De link hiernaartoe is te vinden op www.healthhub-roden.nl