Gezondheidseconomie

Ondernemersreis naar de MEDICA – Gaat u mee?

Bij voldoende belangstelling organiseert Health Hub Roden op dinsdag 13 november een busreis naar de medische vakbeurs in Düsseldorf: de MEDICA. Dit is dé plek om je als noordelijke ondernemer te laten inspireren op het gebied van gezondheid en medische technologie. Symposia, imposante stands, nieuwe contacten en spectaculaire innovaties: MEDICA 2018 biedt allerlei mogelijkheden.

Health Hub Roden faciliteert deze reis, de praktische organisatie hangt af van de belangstelling. Heeft u interesse om met uw bedrijf deel te nemen aan deze busreis? Stuur dan voor 8 oktober een e-mail naar albertine.vledder@healthhub-roden.nl.

Voorlopig programma 13 november
6.30 uur: Vertrek vanaf parkeerterrein Health Hub Roden
± 10.15 uur: Aankomst bij MEDICA
18.00 uur: Vertrek vanuit Düsseldorf

Kosten 
De kosten zijn voor eigen rekening en zijn afhankelijk van eventuele sponsors en hoeveelheid deelname. Wilt u (een deel van) de reis sponsoren? Neem dan contact op met albertine.vledder@healthhub-roden.nl.
Exclusief: € 25,- Toegangsticket MEDICA, deze kunt u zelf hier bestellen.

Vital Regions

In Noord-Nederland en Noord West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol. Het project Vital Regions richt zich op versterken van de e-Health sector in de grensregio middels het realiseren van een vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen. Deze Vitale, belevingsrijke,zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegenbusiness cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.

In zeven werkpakketten, AGILE, het Mollenspel, 8D Game, het Autonoom technologisch woonverblijf, het SMART bed, de Show to do en het Digitale Platform Vital Regions worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 12 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes. De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Bekijk hier meer over het project. 

Save the Date: bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid, zo doen we dat in Drenthe.

Met een steeds krappere arbeidsmarkt en veranderende wetgeving is aandacht voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel en nadenken over de omgang met werkende mantelzorgers binnen het MKB de afgelopen paar jaar steeds belangrijker geworden. Iedere ondernemer met personeel is tenslotte zuinig op zijn/haar human capital.

Op 26 september staat duurzame inzetbaarheid gezien vanuit de ondernemers, centraal in het Provinciehuis in Assen.
Het is de oogstbijeenkomst van een jaar lang groeien onder het label ‘Duurzame Inzetbaarheid. Zo doen we dat in Drenthe!.

Gastheer is gedeputeerde Cees Bijl.

De locatie is Provinciehuis, Westerbrink 2, Assen.
Vanaf 17.00 tot 19.00 uur en afsluiting met een buffet

Keynote spreekster is onderneemster Claudia van den Pol. Zij is directeur van familiebedrijf Apollo Group in Coevorden en was met haar team onlangs genomineerd voor de zeer prestigieuze Koning Willem 1 prijs.

De bijeenkomst biedt naast praktijkverhalen uit het project ook volop ruimte om als ondernemers samen informatie uit te wisselen en ideeën op te doen over thema’s als Duurzame Inzetbaarheid en werk en mantelzorg

JA IK BEN ER BIJ | IK MELD MIJ AAN

Uitnodiging voor de workshop “Bewegingsoefeningen met robotcoach?!“

De workshop “Bewegingsoefeningen met robotcoach?!” is bedoeld om een therapie-assistent te ontwikkelen die in het echte leven eenvoudig te gebrui-ken is en betrouwbaar functioneert. Daarom zoeken we mensen uit de dom-einen fysiotherapie, verpleging en verzorging, die belast zijn met de verzorging van personen met beperkte mobiliteit. Geïnteresseerden die de therapie-assis-tent willen uitproberen worden ook welkom geheten. Dit zijn laagdrempelige bewegingsoefeningen zoals hurkzitten enz. Als u een zorgzame persoon bent en al een idee hebt met welke persoon u de therapie-assistent kunt uitprobe-ren, bent u van harte welkom om deel te nemen aan onze workshop.

De workshop zal waarschijnlijk op één dag, gedurende 2 uur, in de herfst van 2018 in de regio Drenthe plaatsvinden.

Voor de uitnodiging in PDF klik hieronder op de juiste taal:

Nederlands   Deutsch

Mantelzorg op de werkvloer

Langer, gezonder en gelukkiger leven in Drenthe 

Provincie Drenthe stimuleert de gezondheidseconomie. Hiervoor is het Werkprogramma Gezondheidseconomie 2014 – 2020 opgesteld. Voor de uitvoering is het bedrijfsleven onmisbaar. Gezamenlijk zijn we op de goede weg.

Download hieronder het magazine: Langer, gezonder en gelukkig leven in Drenthe!

Wat is Blue Zone?
Blue Zone is een gebied waarin een gezonde levensstijl hoog in het vaandel staat. De drie noordelijke provincies vormen een Blue Zone (Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland). We zijn de enige regio in Europa met vier sterren en daarmee koploper.

Gezond en actief oud(er) worden
Onze ambitie?
Als provincie Drenthe willen we dat onze inwoners langer, gezonder en gelukkiger leven. Gezondheidseconomie biedt hiervoor volop kansen. Samen met bedrijven (mkb) en kennisinstellingen zetten we ons in om deze ambitie waar te maken.

Toegankelijk, meer kwaliteit en kostenbesparend
Hoe doen we dat?
We stimuleren de ontwikkeling van medische technologie. Bijvoorbeeld: binnen Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatie. Preventie krijgt veel aandacht, zoals het stimuleren van een gezonde leefstijl. Verbindingen ontstaan met onderwijs, arbeidsmarkt, sensortechnologie, domotica, gezondheidstoerisme, zorglandschap en voeding (food & nutrition).

Focus op preventie en medische technologie
Wie doet wat?
Bedrijven werken met steun van kennisinstellingen aan vernieuwende producten en betere zorg- en dienstverlening. Gevolg: betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, ook in landelijke gebieden. De provincie biedt een innovatief en uitnodigend vestigingsklimaat. De periode 2014 – 2016 laat bijvoorbeeld een groei van bijna 800 arbeidsplaatsen binnen de gezondheidseconomie zien. We bundelen krachten, stimuleren samenwerking, bieden (financiële) ondersteuning en voeren de regie.

Resultaten tot nu toe?
Belangrijke conclusies tot dusver zijn: ga door met stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Leg verbindingen met terreinen die ertoe doen. Geef preventie extra aandacht. Werk nog meer samen op internationaal niveau (Blue Zone) en benut de exportmogelijkheden van het mkb.

Ik heb een idee!
Heb je een idee en wil je dat met ons bespreken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op! In eerste instantie bieden wij een luisterend oor, waarna we samen gaan kijken hoe we het idee tot een succes kunnen brengen. Dit doe je samen met een procesmanager van Health Hub Roden, die tijd vrij maakt om de innovatie samen met jou uit te werken. Na het invullen van dit formulier zullen wij binnen twee (werk) dagen contact opnemen om een vervolgafspraak in te plannen.

Je kunt deze vragenlijst ook online invullen. De link hiernaartoe is te vinden op www.healthhub-roden.nl