Gezondheidseconomie

Creatieve Vouchers Drenthe

Wanneer je als MKB’er uit de sector Gezondheid en Zorg (G&Z) voor het ontwikkelen van een product of dienst gaat samenwerken met de creatieve industrie, dan is het mogelijk gebruik te maken van de Creatieve Vouchers Drenthe. Deze regeling biedt de kans om op een vindingrijke manier in te spelen op deze ontwikkelende markt!
Bij een investering van € 500,- draagt provincie Drenthe (maximaal) € 2000,- bij voor de ontwikkeling van een product of dienst. Gebruik de voucher om innovatieve oplossingen te vinden voor opgaven in de sector. Met creatieve samenwerkingen kunnen innovatieve en verrassende producten of diensten worden ontwikkeld.

De voucher kan hier worden aangevraagd.

Vital Regions

In Noord-Nederland en Noord West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder andere op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol. Het project Vital Regions richt zich op het versterken van de e-Health sector in de grensregio middels het realiseren van vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen. Deze vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier zijn laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke marktintroductie te kunnen ontwikkelen.

In zeven werkpakketten: AGILE, het Mollenspel, 8D Game, het Autonoom technologisch woonverblijf, het SMART bed, de Show to do en het Digitale Platform Vital Regions worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 12 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes. De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Bekijk hier meer over het project. 

In For Care Q&A

In For Care – Informal care consultant

In For Care – Vital informal care

In For Care – Volunteers

In For Care – Succesfull local projects Drenthe

Mantelzorg op de werkvloer

Langer, gezonder en gelukkiger leven in Drenthe 

Provincie Drenthe stimuleert de gezondheidseconomie. Hiervoor is het Werkprogramma Gezondheidseconomie 2014 – 2020 opgesteld. Voor de uitvoering is het bedrijfsleven onmisbaar. Gezamenlijk zijn we op de goede weg.

Download hieronder het magazine: Langer, gezonder en gelukkig leven in Drenthe!

Download the English version: Longer, healthier and a happier life in Drenthe!

Wat is Blue Zone?
Blue Zone is een gebied waarin een gezonde levensstijl hoog in het vaandel staat. De drie noordelijke provincies vormen een Blue Zone (Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland). We zijn de enige regio in Europa met vier sterren en daarmee koploper.

Gezond en actief oud(er) worden
Onze ambitie?
Als provincie Drenthe willen we dat onze inwoners langer, gezonder en gelukkiger leven. Gezondheidseconomie biedt hiervoor volop kansen. Samen met bedrijven (MKB) en kennisinstellingen zetten we ons in om deze ambitie waar te maken.

Toegankelijk, meer kwaliteit en kostenbesparend
Hoe doen we dat?
We stimuleren de ontwikkeling van medische technologie. Bijvoorbeeld: binnen Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatie. Preventie krijgt veel aandacht, zoals het stimuleren van een gezonde leefstijl. Verbindingen ontstaan met onderwijs, arbeidsmarkt, sensortechnologie, domotica, gezondheidstoerisme, zorglandschap en voeding (food & nutrition).

Focus op preventie en medische technologie
Wie doet wat?
Bedrijven werken met steun van kennisinstellingen aan vernieuwende producten en betere zorg- en dienstverlening. Gevolg: betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, ook in landelijke gebieden. De provincie biedt een innovatief en uitnodigend vestigingsklimaat. De periode 2014 – 2016 laat bijvoorbeeld een groei van bijna 800 arbeidsplaatsen binnen de gezondheidseconomie zien. We bundelen krachten, stimuleren samenwerking, bieden (financiële) ondersteuning en voeren de regie.

Resultaten tot nu toe?
Belangrijke conclusies tot dusver zijn: ga door met het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Leg verbindingen met terreinen die ertoe doen. Geef preventie extra aandacht. Werk nog meer samen op internationaal niveau (Blue Zone) en benut de exportmogelijkheden van het MKB.

Ik heb een idee!
Heb je een idee en wil je dat met ons bespreken? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op! In eerste instantie bieden wij een luisterend oor, waarna we samen gaan kijken hoe we het idee tot een succes kunnen brengen. Dit doe je samen met een procesmanager van Health Hub Roden, die tijd vrij maakt om de innovatie samen met jou uit te werken. Na het invullen van dit formulier zullen wij binnen twee (werk)dagen contact opnemen om een eerste afspraak in te plannen.

Je kunt deze vragenlijst ook online invullen. De link hiernaartoe is te vinden op www.healthhub-roden.nl