Mantelzorg

Aanmelden nieuwsbrief

Gezondheidseconomie

De zorgsector is de grootste werkgever in Drenthe en het aantal 65-plussers neemt de komende jaren alleen maar toe. In 2040 is één op de drie inwoners 65 jaar of ouder. Dat heeft gevolgen voor de regionale economie en werkgelegenheid. De groeiende behoefte aan zorg gaat samen met de vraag naar arbeidskrachten en innovatie. De gezondheidseconomie biedt kansen en mogelijkheden.

Voor medeoverheden, ondernemers, maatschappelijke partners, onderwijs en (toekomstige) inwoners is in Drenthe volop ruimte voor ondernemerschap, innovatie en toerisme. Om gezond en actief ouder te worden moet je in Drenthe zijn. Projecten op het gebied van medische technologie, preventie en gezond ouder worden ontwikkeld, ondersteund en gestimuleerd. Het vestigingsklimaat voor bedrijven in de zorgsector is uitnodigend en biedt perspectief voor wonen en werken voor ouderen én jongeren.

Lees hieronder welke tools in Drenthe beschikbaar zijn voor gezondheidseconomie.