Goede (bij)scholing in het mkb maakt bedrijven sterker

28/10/2021

Op dinsdag 23 november organiseert de kerngroep van het Economisch Platform van Regio  Groningen-Assen een themabijeenkomst over (bij)scholing in het mkb. Tijdens de coronacrisis is  gebleken hoe belangrijk het is om te investeren in medewerkers. Daardoor worden bedrijven  sterker en voelen medewerkers zich meer verbonden met het bedrijf. De platformbijeenkomst  heeft als doel om zoveel mogelijk regionale mkb-ondernemers te koppelen aan projecten,  initiatieven en collega-mkb’ers die praktische hulp kunnen bieden bij de (bij)scholing van  medewerkers.  

Al sinds 2011 is het Economisch Platform de noemer waaronder elk jaar bijeenkomsten  plaatsvinden van en voor ondernemers uit de regio Groningen-Assen. Ook mensen vanuit de  overheid en het onderwijs zijn er welkom om thema’s die hen allemaal aangaan te bespreken. De  onderwerpen zijn divers: van gastvrijheid en samenwerking in de horeca tot behoud van talent. 

Ontwikkelcultuur  

Voor 2021 en 2022 heeft het bestuur onder voorzitterschap van Ton Driessen besloten één thema  te kiezen en daarop te focussen: de scholing en ontwikkeling van werknemers binnen bedrijven  tussen 10 en 500 medewerkers. Ontwikkelcultuur heet dat ook wel, maar de term (bij)scholing  spreekt wellicht meer tot de verbeelding. Grote organisaties hebben hier speciale afdelingen voor, maar hoe regelt een ondernemer die scholing in de dagelijkse praktijk van zijn bedrijf? Bij scholing  onder werktijd, wie vervangt de werknemer dan? Hoe motiveer je een werknemer om zich ook  (deels) in zijn of haar eigen tijd te ontwikkelen? Eigen personeel bijscholen wordt meer en meer  noodzaak omdat nieuwe werknemers steeds moeilijker te vinden zijn. 

Obstakels en oplossingen  

Voor de bijeenkomst van het Economisch Platform in november is de kerngroep op zoek naar aan  de ene kant mkb-ondernemers die het lastig vinden om een goed (bij)scholingsbeleid te voeren en  daarbij obstakels tegenkomen. Aan de andere kant zoekt de kerngroep zoveel mogelijk (succesvolle en pasklare) projecten, initiatieven en zzp’ers die deze mkb-ondernemers kunnen adviseren of  ondersteunen met praktische hulp. Denk daarbij aan obstakels en oplossingen als (co)financiering  van scholing, tijdelijke afwezigheid van werknemers op de werkvloer, motiveren van werknemers  (jong en oud), herkenning van leerbehoefte, meester-gezel-aanpak op de werkvloer en meer. 

Wat vraagt en biedt de kerngroep concreet?  

– De kerngroep vraagt belangstellende aanbieders om op 23 november een heldere en  herkenbare pitch te geven van maximaal 5 minuten waarin diegene vertelt voor welk probleem hij/zij een bewezen effectieve en pasklare oplossing heeft; 

– De kerngroep biedt deze aanbieders de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst direct  vervolgafspraken met individuele mkb-ondernemers te maken. 

Meer weten? Mail/bel dan met programmaleider Economie Guus Receveur van Regio Groningen Assen: receveur@regiogroningenassen.nl / 06 3165 3011.