Graaco: ‘Coevorden to China’ (C2C)

22/04/2021

In de rubriek Thermometer gaan we op zoek naar bedrijven of projecten die ooit ondersteuning hebben gekregen van Ik Ben Drents Ondernemer. Wat is ermee gedaan en wat heeft het opgeleverd? Deze maand: Graaco uit Coevorden.

Graaco is een logistiek dienstverlener in Coevorden aan de grens van Duitsland. Het bedrijf drijft op vier pijlers: Freight Management, Warehousing & Value Added Logistics, Agro logistics en Logistics Engineering. “Ons terrein beslaat 200.000m2 waarvan 70.000m2 bebouwd”, vertelt Maik Bosma, Logistics Engineer bij Graaco. “Wij bedienen een scala aan klanten, maar zijn vooral gespecialiseerd in de food en feed sector. Om onze klanten te bedienen hebben wij verpakkingsinstallaties om producten te (her-)verpakken. Zo kunnen wij bigbags verdelen in zakken van 25kg en andersom. Ook hebben wij een eigen graanterminal. Daarmee zijn wij uniek in Nederland. Ook zijn wij het enige logistiek bedrijf in Nederland dat toegang heeft tot zowel het Nederlandse als het Duitse spoorwegennet. Zo kunnen wij door middel van onze graanterminal bijvoorbeeld een trein met twee miljoen kilo product in één à twee dagen lossen.”

Groeicarrousel

Via Ik Ben Drents Ondernemer kwam Graaco in contact met de Rijksuniversiteit Groningen. “Wij werden benaderd met de tip dat bij de RUG studenten beschikbaar waren die zich over een bedrijfsvraagstuk konden buigen. Wij werken met meerdere kennisinstituten en zien het als een belangrijke manier van kennisontwikkeling.

Ons vraagstuk was vrij complex maar komt neer op het volgende. Wij zien groei in de ecologische, biologische en veganistische industrie. Onze vraag was hoe wij die opkomende industrieën van dienst kunnen zijn. Daarnaast willen wij onze dienst blending (het samenvoegen van producten tot een nieuw product, red.) meer leven inblazen omdat wij hebben gemerkt dat daar behoefte aan is. Via de Groeicarrousel hebben wij de studenten gevraagd om daar onderzoek naar te doen.

Wat ons betreft heeft onze deelname aan de Groeicarrousel het belang van samenwerking met kennisinstituten benadrukt. De studenten hebben aangetoond in staat te zijn om degelijk onderzoek uit te voeren met voldoende diepgang. De combinatie met hun wetenschappelijke kennis kan ons alleen maar verder brengen.

De Groeicarrousel heeft ons concreet een adviesrapport opgeleverd dat richting geeft voor het betreden van de nieuwe markten. Wij zijn hiermee in staat om daar beter op in te spelen. Uiteraard is meer onderzoek nodig, maar ook daarvoor biedt het rapport ingangen.”

Drenthe

De locatie van Graaco in Coevorden is een unique selling point, zegt Bosma. “Coevorden is het enige punt in Nederland waar het Duitse spoorwegnet Nederland aandoet. Door onze ligging is Graaco een ideaal doorvoerpunt van de Rotterdams haven richting Scandinavië en andersom. De Euroterminal grenst aan ons bedrijf. Meerdere keren per week komen en gaan treinen van en naar Rotterdam, Scandinavië en andere Europese landen en er wordt gewerkt aan een verbinding naar China via de nieuwe zijderoute. Wij noemen dat C2C: ‘Coevorden to China’.

Via het spoorwegnet bieden wij een duurzame vorm van vervoer. Veel bedrijven vinden dat steeds belangrijker en weten de weg naar Graaco te vinden.”

Ook interesse in de Groeicarrousel? Meld je dan snel aan!