Gratis cursus ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’

25/01/2019

Onder de noemer ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ biedt de provincie Drenthe een gratis cursus ‘Aandacht voor mantelzorg als onderdeel van het personeelsbeleid’ aan.

Cursus

Om mantelzorg beter te integreren in je personeelsbeleid heeft de provincie Drenthe een laagdrempelige en praktijkgerichte cursus ontwikkeld. Tijdens deze gratis cursus staan de situaties van de deelnemende werkgevers centraal. In kleine groepen van maximaal zeven werkgevers worden individuele vraagstukken behandeld en oplossingen besproken. De geboden oplossingen worden uitgevoerd en in de volgende bijeenkomst geëvalueerd. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van anderhalf uur die plaatsvinden tussen maart en juli 2019. De bijeenkomsten beginnen om 17:00 uur en er wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig, en vaak onbetaald, zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Door vergrijzing en een terugtrekkende overheid neemt het aantal mantelzorgers toe. Mantelzorgers hebben in feite twee banen: een betaalde en een onbetaalde baan. Dit brengt risico’s van overbelasting met zich mee die kunnen leiden tot een verdubbeling van het ziekteverzuim ten opzichte van niet-mantelzorgers. Een onwenselijke situatie voor zowel de werkgever als de werknemer.

Uiteraard wil je als werkgever op de hoogte zijn van wet- en regelgeving op het gebied van de werkende mantelzorger, is het van belang om in kaart te hebben wie in uw organisatie mantelzorger is en hoe die werknemers de combinatie van werk en mantelzorg ervaren. Daarnaast is het belangrijk om oplossingen te zoeken voor eventuele knelpunten.

Imago

Zowel werkgevers als mantelzorgers denken vaak dat mantelzorg een privékwestie is. Volgens recent onderzoek zorgt aandacht voor mantelzorg voor lager ziekteverzuim, minder personeelsverloop en meer omzet. Daarnaast draagt het bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door in gesprek te gaan met mantelzorgers en oplossingen te zoeken voor knelpunten voelen medewerkers zich erkend en gehoord. Juist die ‘menselijke’ kant zorgt voor meer tevredenheid, motivatie en betrokkenheid bij de werknemer en een positief imago als werkgever.

Voor meer inhoudelijke informatie over de cursus ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ kunt je terecht bij de heer Albert Nieuwenhuis (info@nieuwadvies.nl). Aanmelden kan bij mevrouw Carin Patty (c.patty@drenthe.nl).