Gratis energiescan en ondersteuning voor mkb-ondernemers die voldoen aan informatieplicht

01/10/2020

Voldoet u als MKB-ondernemer aan de informatieplicht energiebesparing? Dan bieden de provincie Drenthe en de RUD Drenthe u een gratis energiescan aan  en ondersteuning bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

De energiescan laat zien wat het energiegebruik is in uw bedrijf en welke maatregelen geschikt zijn om uw energierekening te verlagen. Daarna kunnen de adviseurs u kosteloos adviseren en begeleiden bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zo bespaart u als MKB-ondernemer energie en dus geld.

Hoe vraagt u de energiescan aan?

MKB-ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen de gratis energiescan aanvragen via Klimaatroute. Deze organisatie voert de energiescan uit namens de RUD en provincie Drenthe. Stuur een mail naar info@klimaatroute.nl o.v.v. Energiescan provincie Drenthe, om de energiescan aan te vragen. 

Energie besparen en voldoen aan de energiebesparingsverplichting

U behaalt hiermee dubbel voordeel: u bespaart op uw energierekening als u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar daadwerkelijk uitvoert. En u voldoetautomatisch aan de wettelijke energiebesparingsverplichting voor mkb-ondernemers.

Uit de praktijk blijkt dat deze aanpak (scannen en begeleiden) werkt in Drenthe.

Vraag energiescan aan

Wil jij jouw bedrijf verduurzamen en toekomstbestendig maken? Of heb jij nieuwbouwplannen? Wil jij ambitieuzer zijn dan wet- en regelgeving voorschrijven? Ga dan eens in gesprek met onze themaspecialiste energietransitie en duurzaamheid Bienke Venema.