Business Versneller

Als ondernemer heeft u naast vernieuwing vele bordjes hoog te houden. Om te zorgen dat uw vernieuwing een daadwerkelijk succes wordt biedt MKB Winstpunt expertbegeleiding. De vernieuwing binnen uw bedrijf wordt projectgericht opgepakt en geheel toegespitst op úw vernieuwing. MKB winstpunt levert expertise en zorgt voor de begeleiding. Na afloop hebt u twee concrete winstkansen; Eén waar u direct wat aan hebt en een andere voor de middellange termijn.

De expertbegeleiding neemt ca. 9 maanden in beslag waarin samen met u een aantal stappen doorlopen wordt. De diepgang en tijdsbesteding per stap wordt in nauw overleg met u bepaald.

Tijdens de eerst stap, willen, bepalen we de marktmogelijkheden, het klantbeeld en de richting waar u met uw onderneming naar toe wilt groeien.

Dit strategische kader is uitgangspunt voor de volgende stap: het koersen. Daarin wordt creativiteit gericht ingezet om tot vernieuwing te komen.  Dat kan gaan over (nieuwe) producten, diensten, businessmodellen, markten of interne thema’s.

In de volgende stap (‘richten‘) worden keuzes gemaakt en vastgelegd in een businessplan.

Het daadwerkelijke succes wordt gemaakt in de stap ‘doen‘ waarin producten of diensten inhoudelijk en organisatorisch worden uitgewerkt. Ook worden in deze stap de eerste klanten en/of financiering gezocht.