Expert Team

Tijdens een meeting met ons Expert Team wordt uw vernieuwingsvraag getafeld. Met meerdere experts, en eventueel uw medewerkers, komen alle aspecten van uw vernieuwing aan de orde. Door het klank- en weerwoord uit de groep worden uw ideeën en gedachten aangescherpt. Door de ruime tijd (3,5 tot 4 uur) is er zowel de ruimte voor creativiteit, het schetsen van plannen als het benoemen van acties.

De kosten van deze sessie is gering. Voor alle onderdelen van ‘Expert Team’, geldt dat wij dankzij financiële steun van onze voornaamste partner, provincie Drenthe werk kunnen maken van jouw vernieuwingen. Jouw investering bestaat grotendeels uit tijd.

Kortom, reden genoeg om contact op te nemen voor meer informatie of meteen het aanmeldformulier in te vullen.