Handelsmissie spoorgoederenvervoer China

04/02/2019

Bent u actief in de spoorsector? En wilt u zakendoen in China of uw contacten uitbreiden en verstevigen? Ga dan van zondag 7 tot en met vrijdag 12 april mee naar China met de handelsmissie spoorgoederenvervoer.

Deze missie is in aanwezigheid van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

China

China timmert hard aan de weg wat betreft de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer. De ontwikkelingen in China en in het onderdeel spoorwegen van de Chinese Belt and Road Initiative (BRI), hebben invloed op de handelsstromen tussen China en Europa en vice versa.

De Nieuwe Zijderoute via het spoor biedt kansen voor bedrijven die actief zijn in de spoorsector. Het spoor is voor tijdgevoelige producten die nu over zee gaan een sneller alternatief en aanzienlijk goedkoper dan luchtvracht.

Treinverbinding Nederland – China

In Nederland bestaan sinds kort 2 directe verbindingen per spoor met China: vanuit Tilburg en vanuit Amsterdam. De afstand wordt in ongeveer 15 dagen afgelegd. Voor het Nederlandse spoor kan deze ontwikkeling onder andere betekenen dat er deels een verplaatsing komt van vervoer per zee- en luchtvracht naar vervoer per spoor.

Het mogelijk maken van het internationaal spoorgoederenvervoer  is een sleutelonderwerp voor het Nederlandse (spoor)goederenbeleid. Dat geldt niet alleen voor het spoor, maar voor alle achterlandverbindingen van de mainports Rotterdam en Amsterdam.

Chongqing, Wuhan en Chengdu

Tijdens deze reis bezoekt u Chongqing, Wuhan en Chengdu. Deze 3 steden zijn cruciale transport-hubs voor het spoorvervoer van en naar China. Vanuit Chongqing en Chengdu is gestart met een regelmatige treinverbinding naar Europa, terwijl Wuhan zich ontwikkelt als belangrijk Belt and Road-knooppunt.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de spoorsector. Denk hierbij aan:

 • spoorgoederenvervoerders
 • logistieke dienstverleners
 • expediteurs
 • mainports
 • terminals
 • goederenvervoercorridors
 • kennisinstellingen
 • sectororganisaties
 • lokale overheden

Programma

De aanwezigheid van secretaris-generaal Lidewijde Ongering geeft u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. In alle 3 steden organiseren wij collectieve netwerkevenementen zoals rondetafelgesprekken, bedrijfsbezoeken, (netwerk)lunches, enzovoort. Op basis van uw bedrijfsprofiel nodigen wij relevante netwerkpartijen uit bij de diverse evenementen.

De missie biedt u daarnaast de gelegenheid om via secretaris-generaal Ongering, bepaalde gesprekspunten voor te leggen aan Chinese (semi-)overheidsvertegenwoordigers. Ook moeilijkheden die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven kunt u hier ter sprake brengen.

Het conceptprogramma komt later op deze pagina beschikbaar.

Kosten

Deelname kost € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Let op: elke deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

Aanmelden kan van maandag 11 tot en met donderdag 28 februari. U vindt de aanmeldlink vanaf 11 februari op deze pagina.

Informatiebijeenkomst 14 februari

Op donderdag 14 februari vindt van 15:00 tot 17:00 uur een voorbereidende sessie plaats voor deze missie. Secretaris-generaal Lidewijde Ongering is bij de bijeenkomst aanwezig. Het doel is om deze middag met geïnteresseerde deelnemers te praten over het programma, de doelen en de resultaten van de missie.

Meld u aan voor deze bijeenkomst of bekijk het programma.

Heeft u nog vragen over deelname aan deze missie of over de bijeenkomst op 14 februari? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Locatie:

Chongqing, Wuhan en Chengdu
China

Organisator:

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
 • Postennetwerk China

Deelname:

 • Informatiebijeenkomst op 14 februari
 • Aanmelden voor de missie kan vanaf 11 februari
 • Deelname kost € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers)
 • Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 475 per extra deelnemer
 • Elke deelnemer moet zich apart aanmelden
 • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening