Hoe ontwikkel je een groeistrategie?

Groeien is niet altijd een bewuste keuze van een ondernemer. Bij één op de drie ondernemers is groei hen ‘overkomen’. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die werken met een gedegen groeistrategie minder vaak met hun bedrijf in de problemen komen. Deze ondernemers zijn vaak bewust bezig met het definiëren van doelen en het aanbrengen van focus. En met de vraag welk effect groei heeft op de bedrijfsorganisatie.