Ik Ben Drents Ondernemer en Kennispoort Regio Zwolle versterken samenwerking

15/10/2021

Het uitvoerend consortium van Ik Ben Drents Ondernemer en Kennispoort Regio Zwolle versterken hun
samenwerking om ondernemers zo goed mogelijk te kunnen helpen. De partijen ondertekenden bij de
start van de programmaperiode van Ik Ben Drents Ondernemer een samenwerkingsovereenkomst.
Sterke samenwerking.

Kennispoort en Ik Ben Drents Ondernemer helpen ondernemers bij de realisatie van hun innovatieve,
vernieuwende en internationale plannen. Netty Wakker, directeur Kennispoort: ‘In de gemeenten
Meppel, De Wolden, Hoogeveen en Westerveld komen wij elkaar vaak tegen. Door als organisaties
samen te werken maken we het gemakkelijker om ondernemers in deze gemeenten te helpen.’ Floortje
van Aken, projectleider Ik Ben Drents Ondernemer: ‘Dankzij deze samenwerking zorgen we samen dat
ondernemers beter bediend worden.’ Netty Wakker: ‘Ook kunnen wij bepaalde onderwerpen meer
aandacht geven. Bijvoorbeeld circulair ondernemen, digitalisering en vraagstukken over energie. Dit is
een win-win voor beide organisaties, waar de ondernemer maximaal van profiteert.’

Hoe werkt die samenwerking in de praktijk?

Floortje van Aken vertelt: ‘We delen bijvoorbeeld adviseurs met elkaar. Een aantal adviseurs verdeelt
hun tijd over beide teams. Op die manier hoeft er maar één keer iemand bij een ondernemer aan te
bellen. De adviseurs vertellen hoe zowel Kennispoort als Ik Ben Drents Ondernemer de ondernemer
verder kan helpen. Daarnaast wisselen we kennis en ervaringen uit met elkaar, bijvoorbeeld over de
ontwikkeling van projecten/instrumenten, samenwerking met het onderwijs en teamontwikkeling.’ De
organisaties zien ook kansen om samen aan projecten of plusprogramma’s te werken. Bijvoorbeeld door
aan te sluiten bij elkaars lopende plusprogramma’s, maar ook door gezamenlijk actie te ondernemen op
actuele thema’s.


Toekomstplannen

Netty: ‘Dat we dezelfde doelstelling hebben, dezelfde taal spreken en de ondernemer vooropstellen bij
alles wat we doen, maakt de samenwerking makkelijk en goed. Het is een prachtig voorbeeld van hoe
we vanuit Regio Zwolle kunnen samenwerken met de uitvoeringsorganisaties in de omringende
gebieden.’ De eerste resultaten van de samenwerking tussen de organisaties zijn positief. ‘Ondernemers
voelen zich echt geholpen en dat is waar we het voor doen. Wat dit voor de toekomst betekent? Ik hoop
verdere samenwerking en verdieping op thema’s en onderwerpen waar we ondernemers nog meer bij
kunnen ondersteunen.’, vertelt Netty.