Ik Ben Drents Ondernemer en Ondernemend Assen gaan samenwerking aan

07/10/2021

Samen staan we sterker. Daarom gaan Ik Ben Drents Ondernemer en Ondernemend Assen een samenwerking aan. De ondernemersvereniging in Assen en Ik Ben Drents Ondernemer gaan zich samen inzetten voor het bereiken en het helpen van nog meer ondernemers.

Dat gaan we doen op het gebied van groeien, innoveren, starten, exporteren en financieren. Ook gaan we voor leden relevante evenementen zoals inspiratiesessies, informatiebijeenkomsten en workshops/masterclasses organiseren. Met de acties willen we ondernemers met ambitie een stapje verder helpen.

Ondernemend Assen

Ondernemend Assen is een ondernemersnetwerk en belangenbehartiger voor ondernemers die gevestigd zijn in Assen. Samen met ondernemers en onder meer overheid, onderwijs en zorg zorgen zij voor een zo goed mogelijk ondernemersklimaat. Ook verzorgt Ondernemend Assen de gezamenlijke inkoop van producten en diensten en bieden ze een platform waar Asser ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen.

Ik Ben Drents Ondernemer

Het team van Ik Ben Drents Ondernemer adviseert en begeleid ondernemers met groei- en innovatievraagstukken. Wij helpen ambitieuze ondernemers een stapje verder. Bijvoorbeeld bij het vinden van financiering, het aanscherpen van je businessplan of het wegwijs maken in het regionale netwerk. Ik Ben Drents Ondernemer is een initiatief van de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten plus Hardenberg en NHL Stenden, Alfa College, Drenthe College, de Hanzehogeschool en VNO-NCW MKB Noord. Met Ik Ben Drents Ondernemer dragen deze partijen bij aan groei en innovatiekracht in het Drentse MKB.

Ook samenwerken?

Wil jij ook samenwerken met Ik Ben Drents Ondernemer? Neem dan contact op met Roos de Bruijn via roos@ikbendrentsondernemer.nl om de mogelijkheden te verkennen