Ik wil verduurzamen

Verduurzamen van uw onderneming

Hoe kan ik energie besparen? Ik wil innoveren met duurzame energie. Wat is er in mijn situatie mogelijk?  Kan ik daarvoor subsidie of een gunstige lening krijgen? Lees hier welke subsidieregelingen beschikbaar zijn.

klimaatroute

Gratis Energiescan MKB

Heeft u een elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh tot 200.000 kWh per jaar ? Dan kunt u gebruikmaken van de gratis MKB energiescan. Adviesbureau Klimaatroute.nl maakt een quickscan van uw bedrijf.

Daarvan ontvangt u een digitaal rapport. Binnen 2 weken volgt een persoonlijk adviesgesprek. U kunt klimaatroute.nl vervolgens vrijblijvend en zonder kosten inschakelen bij het opvragen van offertes, het selecteren van leveranciers en het in kaart brengen van de fiscale mogelijkheden en energiesubsidies.

De MKB energiescan biedt:

  • Volledig inzicht in waar u in uw bedrijf energie kunt besparen
  • Technisch en financieel advies bij het beoordelen van offertes
  • Begeleiding bij de uitvoering van maatregelen

N.B.: Deze energiescan is geen vervanger van de verplichte energieaudit die geldt voor de grotere bedrijven met meer dan 250 werknemers  of meer dan 50 miljoen euro jaaromzet en een balans groter dan 43 miljoen euro.

Meld u aan via info@klimaatroute.nl

Groene Energie Afspraak

De Groene Energie Afspraak is bedoeld voor burgers en bedrijven die een bijzonder of innovatief project willen uitvoeren om energie te besparen en/of duurzame energie wil gaan opwekken voor eigen gebruik. Een zekere minimale omvang is van toepassing, bijvoorbeeld een groengasproductie van minimaal 2 miljoen m3 per jaar.

Een eigen bijdrage van minimaal 60% van de kosten is een voorwaarde en de provinciale bijdrage is maximaal € 500.000,-. Meer informatie is te vinden op

https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@125029/subsidie-groene/

Drentse Energie Organisatie

De Drentse Energie Organisatie is het Energiefonds van de Provincie Drenthe. Dit fonds is gericht op  ondernemers en organisaties voor het financieringen van duurzame energieprojecten. Ook ondersteunen zij de realisatie van deze projecten.

http://www.drentseenergieorganisatie.nl/Wat-we-doen.html#!id=Wat-we-doen

VIA

De VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) is voor MKB-bedrijven die gevestigd en actief zijn in Drenthe, Fryslân of Groningen.

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor de kosten van het ontwikkelen van een nieuw product: voor de inhuur van professionals en loon- en materiaalkosten. Ook het vernieuwen van producten, procedés en diensten kunnen onder de VIA vallen. Voorwaarde: de innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang.

Een deel van het subsidiegeld van de VIA is voor projecten die bijdragen aan CO2-reductie. Zo’n project draait om de ontwikkeling van een koolstofarme technologie en het levert een bijdrage aan het verlagen (reduceren) van koolstofdioxide (CO2) en broeikasgassen.

http://www.snn.eu/subsidies/subsidies-ondernemers-kennisinstellingen/lopende-subsidie-instrumenten/innovatie-via-2017/

Zonne energie