Incassokosten

30/08/2016

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken. Klanten die niet of niet op tijd betalen. Heel vervelend want bij iedere ondernemer, groot of klein, moet de pijp ook blijven roken. Helaas denken sommige mensen daar wel eens anders.  Alles gaat tenslotte door: de inkopen, btw-afdracht, huur, betaling personeel enzovoort enzovoort. Jammer genoeg staat niet iedereen stil bij het feit dat niet op tijd betalen een ondernemer danig in moeilijkheden kan brengen.

Bij de KvK krijgen we vaak de vraag hoe het nu zit met het inrekening brengen van incassokosten bovenop de oorspronkelijke vordering. Incassokosten worden vaak beschouwd als een genoegdoening voor de extra tijd, frustratie  en administratie die er mee gemoeid gaan om een wanbetaler achter de broek aan te zitten. Maar natuurlijk ook om de daadwerkelijke kosten te dekken die het nu eenmaal met zich meebrengt.

Hoogte

Mag je nu zomaar willekeurig een bedrag aan incassokosten in rekening brengen? Nee! Want in Nederland kennen we sinds 2012 de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) de wet geeft een via een methode aan hoeveel er minimaal en maximaal aan kosten in rekening mag worden gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald dat men over de hoofdsom tot 2500,- euro, 15% kosten in rekening mag brengen met een minimum van 40,- euro. Naarmate het bedrag van de vordering oploopt neemt het percentage af.  Het maximumbedrag aan in rekening te brengen incassokosten bedraagt 6775,- euro. Klik hier voor een overzicht van de volledige staffel.

Consument

Als het gaat om een vordering op een consument dan moet er eerst een aanmaning worden gestuurd waarbij deze veertien dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen (indien geen betalingstermijn is afgesproken). In deze brief moet dan ook worden uitgelegd welke consequenties er volgen als niet binnen deze termijn wordt betaald. Het sturen van een aanmaning hoeft bij een zakelijke klant niet, als de vooraf (afgesproken) betalingstermijn (op basis van eventuele algemene voorwaarden) is overschreden.

Zakelijk

Als het gaat om een zakelijke klant dan mag van de hoogte van de regeling worden afgeweken als men dat duidelijk van te voren heeft afgesproken. Men kan dus een hogere incassovergoeding afspreken. Bij een consument mag dat niet. Naast de in rekening gebrachte incassokosten mogen er geen andere kosten of leges in rekening worden gebracht. Deze worden geacht al in de incassokosten zelf te zitten.

Slot

De meeste ondernemers zitten niet op wanbetalers te wachten maar kunnen met bovenstaande wel hun voordeel doen. Daarnaast heb ik in een vorig blog klik hier geschreven over algemene voorwaarden, een onderwerp dat nauw samenhangt met het hier boven beschrevene.  Als u vragen heeft over het ontbinden van overeenkomsten, incasso en het gebruik van algemene voorwaarden dan sta ik u graag te woord.