Biobased economy

De biobased economy is een economie die is gebaseerd op groene grondstoffen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de enige weg is naar een duurzame toekomst. In Drenthe wordt druk gewerkt aan deze nieuwe economie, met een sterke agrarische-, tuinbouw- en chemie-sector. Deze ondernemers, kennisinstellingen en overheden in Drenthe blinken uit in het gebruik van groene materialen in de voedings-, farmaceutische- en chemische industrie. Al met al is de biobased economy in Drenthe goed voor de toekomst en de werkgelegenheid.

Groene (vezel)chemie

Chemie -en dan vooral vezelchemie- is sterk vertegenwoordigd in Drenthe. Geconcentreerd in Zuidoost-Drenthe heeft deze sector een toppositie in Nederland en Europa op het gebied van innovaties. De helft van de synthetische vezelproductie van Nederland wordt op het Emmtec Industry & Business Park in Emmen gemaakt. En Drenthe staat in de top 3 in Europa op het gebied van industriële garens. De volgende stap is de inzet op groene chemie. Gevestigde grote bedrijven en ondernemers uit het MKB haken nu al in op de ontwikkeling richting een biobased economy. Het bedrijfsleven, de Drentse overheden en kennisinstellingen trekken hierin gezamenlijk op.

Agribusiness en tuinbouw

De agrarische- en (glas)tuinbouwsector in Drenthe staan bekend om hun veerkracht en innovatieve werkwijzen. De ondernemers lopen voorop in het benutten van stoffen uit planten, in sensortechnologie en water- en nutriëntenmanagement.

Planten bieden van nature stoffen (plantinhoudstoffen) die unieke eigenschappen hebben. De specifieke teelt van deze gewassen en het toepassen van deze stoffen door de verwerkende industrie is de kroon op de Biobased Economy. Drenthe heeft de ondernemers en de kennis om dit te realiseren. Dat geldt ook voor de toepassing van reststromen. De toepassing van reststromen en het gebruik van plantinhoudstoffen als hoogwaardige grondstoffen bieden de basis voor unieke Drentse innovaties. Veel gewassen kunnen gebruikt worden als grondstof voor bepaalde kunststoffen, gezondere voeding en/of medicijnen. Andersom kunnen bepaalde biobased producten weer goed worden ingezet in de agrarische- of (glas)tuinbouwsector.

Voor meer info zie: Biobased Drenthe