Innovatietips

Met innovatie speel je in op de veranderende behoeften van jouw klanten. Je kunt bijvoorbeeld jouw bestaande dienst/product innoveren. Maar je kunt ook het productieproces innoveren door deze efficiënter in te richten. Er zijn vijf soorten innovaties waarmee jij jouw marktpositie kan versterken en dat is belangrijk voor de groei en continuïteit van jouw bedrijf.

Ook procesverbetering

Innovatie of productontwikkeling kan een kleine of grote verandering zijn. Je denkt bij innovatie waarschijnlijk aan een nieuwe uitvinding of een nieuw product. Maar ook als je een bestaand product of proces verbetert, innoveer jij. Er zijn verschillende soorten innovaties:

  • Productinnovatie: Bij een productinnovatie wordt een bestaand product vernieuwd of een nieuw product ontwikkeld. Vernieuwing van een bestaand product leidt tot betere prestaties (zoals bij de klapschaats), meer gebruiksgemak (denk aan het Senseo-apparaat) of nieuwe functies (bij mobiele telefonie).
  • Diensteninnovatie: Met een diensteninnovatie wordt een nieuwe dienst of aanpassing van een bestaande dienst bedoeld. Een voorbeeld van het vernieuwen van een bestaande dienst is de Schiphol boardingpass voor mobiel gebruik. Er wordt dus een innovatie gedaan op een huidige dienstverlening. Hiermee creëer je toegevoegde waarde voor de klant en onderscheid jij jezelf ten opzicht van de concurrentie.
  • Procesinnovatie: Je richt het productieproces opnieuw effectief en efficiënt in. Hierdoor ontstaat een nieuw of vernieuwd proces. De producten zelf hoeven dus niet innovatief te zijn, maar de manier waarop ze worden geproduceerd is dat wel.
  • Technologische innovatie: Bij een technologische innovatie kunnen uitvindingen leiden tot een nieuwe technologie, waardoor nieuwe processen en (onderdelen van) producten ontstaan.
  • Organisatie-innovatie: Bij organisatie-innovatie gaat het om organisatievernieuwing. Denk hierbij aan vernieuwing van de organisatiestructuur, arbeidsorganisatie (bijvoorbeeld telewerken), arbeidsrelaties (bijvoorbeeld de werknemer zelf werkrooster laten bepalen) of samenwerking met externe partijen (co-creatie). Organisatie-innovatie hangt nauw samen met sociale innovatie.
  • Marktinnovatie: Marktinnovatie is een uitbreiding van de huidige klantensegmenten voor jouw product. Bijvoorbeeld het bereiken van een nieuwe doelgroep door inzet van marketingcommunicatie. Of het richten op een ander (kleiner) segment binnen de huidige doelgroep door productvarianten te ontwikkelen. Nog een mogelijkheid is het aanboren van een geheel nieuwe geografische of demografische markt. Export is hier een goed voorbeeld van.