Fieldlabs

Wat zijn Fieldlabs?

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.

Fieldlabs

Momenteel zijn 29 Smart Industry Fieldlabs actief en worden er in 2017 nog meer verwacht. Voor nieuwe Smart Industry Fieldlabs is een aanvraagprocedure ontwikkeld met criteria als een radicale innovatie doelstelling, een programma van minstens drie jaar met een programma coördinator en een aantal projecten met diverse private en publieke partners, inclusief financiering en afstemming met andere Fieldlabs.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Smart Industry Fieldlab kan het gehele jaar door, er is geen sluitingstermijn. De aanvraagprocedure verloopt via het programmabureau door middel van onderstaande procedure aanvraag.

Download hier het overzicht Smart Industry Fieldlabs 2015 – 2017

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bestaande of de nog te ontwikkelen Fieldlabs?
Stuur een e-mail naar info@smartindustry.nl.