Hoe slim is jouw bedrijf

Hoe Smart is jouw fabriek?

(Binnen 15 minuten weet je het!)

Klantspecifiek, flexibel, maar toch kostenefficiënt produceren? In één keer het juiste product ontwerpen? Dan is de Smart Factory waarschijnlijk de oplossing. Hoe ‘smart’ is jouw bedrijf? Je komt het snel te weten met het Smart Factory Assessment. Dit assessment is samengesteld door de bedrijven die in het Fieldlab Region of Smart (RoSF) samenwerken aan hun eigen ‘fabriek van de toekomst’. Het verwoordt dus hun visie op de toekomst van de maakindustrie: uitdagend, maar wel realistisch en toepassingsgericht.

Voor wie is het bedoeld?
Het asssessment is opgesteld voor bedrijven in de maakindustrie (discrete fabricageprocessen), met een focus op productontwikkeling en productie . Bedrijven in de maakindustrie zullen veel herkennen, maar niet alles.

Hoe werkt het?
Na een korte intake, waarmee je bedrijf wordt geclassificeerd, krijg je 18 vragen voorgeschoteld. Je moet kiezen uit 5 antwoorden, of de vraag ‘uitschakelen’ door ‘nvt’ aan te kruisen. Als je alle vragen hebt beantwoord, krijg je op onderdelen te zien hoe ‘smart’ jouw bedrijf is ten opzichte van andere bedrijven die het assessment hebben ingevuld. Deze informatie wordt natuurlijk accurater  naarmate er meer bedrijven meedoen. Het assessment is puur educatief bedoeld. Er worden geen rapportcijfers uitgedeeld.

* De vragenlijst is goed te beantwoorden voor iemand die een goed overzicht heeft van de operationele processen binnen het bedrijf.
* De vragenlijst kán anoniem worden ingevuld, je krijgt dan gewoon je scores te zien, maar je eigen antwoorden worden niet bewaard en tellen niet als referentiegegevens. We hopen natuurlijk dat je na afloop jezelf bekend maakt door je gegevens in te vullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend bedoeld om het assessment te verbeteren. Goed om te weten dat de partners van het RoSF-consortium op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen, welke dan ook, voortkomend uit het gebruik van het assessment. Het assessment mag door iedereen worden gebruikt, maar niet worden overgenomen voor andere doeleinden.

Je weet nu voldoende om het assessment in te vullen. Ga naar het Smart Factory Assessment

Dit is de Betaversie

Het assessment is nog in ontwikkeling. De basis voor de eindversie is onderstaande roadmap. Deze roadmap omvat acht competenties die op vijf niveaus worden uitgewerkt. Je kunt deze competenties van links naar rechts lezen als ‘groei-assen’. Bij elkaar schetsen deze competenties de route naar de Smart Factory. Het geeft antwoord op vragen zoals: Hoe smart is mijn bedrijf? Hoe scoor ik ten opzichte van soortgelijke bedrijven en welke volgende stappen zou ik kunnen ondernemen? Uiteraard op hoofdlijnen; want concretiseren is maatwerk. De eindversie werkt zo dat de antwoorden op de vragen worden gewogen, en geconverteerd naar een profiellijn.

Van klassiek maakbedrijf tot Smart Factory

Voor het assessment onderscheiden we vijf niveaus. Deze worden hieronder kort getypeerd. Tussen haakjes staat het procentuele aandeel van bedrijven die tot het betreffend niveau behoren, op basis van onze inschatting.

ICONEN_vierkant-15

Traditioneel maakbedrijf (16% van de bedrijven)

 • Informatiesystemen puur intern gericht en gesloten.
 • Systemen vooral administratief gericht, procesbesturingen nog erg lokaal (eilandautomatisering, gericht op 1 proces).
 • Informatie op papier vormt nog het hoofdbestanddeel in de interne communicatie tussen de interne afdelingen/processen.
 • Dat geldt ook voor productdata zoals producttekeningen en productieopdrachten. Deze: deze worden hoofdzakelijk nog op papier verspreid.
 • Beperkt en lokaal gebruik van real time data uit machines/processen, tbv projectmatige (eenmalige) of periodieke (regelmatige) analyse.

Geavanceerd maakbedrijf (68% van de bedrijven)

ICONEN_vierkant-14

 • De communicatie naar buiten toe is handmatig en wordt centraal georganiseerd, maar deels al wel in digitale vorm (EDI).
 • Systemen intern deels al wel verticaal geïntegreerd (ISA95: ERP<>machines), maar alleen voor de kritische machines/processen.
 • Productdata zit nog veel decentraal in systemen (CNC-programma’s, werkinstructies, tekeningen, etc.), maar is vaak al wel digitaal.
 • Toch heeft niet iedereen direct toegang tot digitale producttekeningen.
 • Op die machines/processen is ook sprake van real time datacollectie, maar daar wordt nog geen structurele analyse op gedaan.
 • Vernieuwend maakbedrijf (13,5%).

ICONEN_vierkant-13

Vernieuwd maakbedrijf (13% van de bedrijven)

 • Systemen verzamelen real time data, maar analyse daarvan en bijsturing nog handmatig door specialisten.
 • Systemen intern al redelijk volledig geïntegreerd via OMS-systemen (operations management systemen: WMS, PMS/MES, TMS, PDM, PIM/DAM), maar nog weinig intelligentie ingebouwd.
 • Centraal beheer van productdata (PDM/PIM/DAM) vanaf engineering t/m productie.
 • Systemen vooral intern gericht, maar iedereen intern is reeds ‘connected’ (alle machines, maar ook alle werkplekken en heftrucks in de fabriek). Er kan volledig papierloos worden geproduceerd (digitale productiedocumenten).
 • Datacollectie intern is real time, analyse is ook al grotendeels automatisch (bijv. SPC-data), maar ingrijpen/bijsturen is nog volledig handmatig.

ICONEN_vierkant-18

Smart Factory nu (3% van de bedrijven)

 • Systemen bevatten eigen intelligentie die zelfstandig afwijkingen/trends e.d. signaleren, zelfstandig de operators om beslissingen vragen en zichzelf stoppen bij gevaar voor afkeur product/schade aan zichzelf/letsel operator.
 • Interne systemen zijn geïntegreerd binnen de industriële toeleveringsketens (communicatie met toeleveranciers en klanten, netwerkvorming).
 • Intern is iedereen connected en beschikt iedereen over alle (benodigde) productdata, operationele data en historische data in digitale vorm.
 • Grootschalige datacollectie (big data) met streaming verwerking en analyse ingebouwd in alle subsystemen.
 • Ook laag in de besturingshiërarchie (op machine-niveau) is er al veel intelligentie aanwezig voor automatische procesbewaking, machineconditiebewaking en performancemeting (OEE).

Smart Factory in de toekomst (nog geen bedrijven voldoen hieraan)ICONEN_vierkant-21

 • Cyber physical systems, volledig geïntegreerd met de buitenwereld.
 • Systemen nemen zelfstandig beslissingen, alleen operator-input nodig bij situaties die nog niet in de kennisbanken voor komen binnen het systeem (cyber physical systems).
 • Real time datacollectie + dataverwerking/analyse + beslissingen (streaming data).
 • Productiemachines nemen zelfstandig beslissingen om bijv. CNC-programma’s aan te passen/te optimaliseren (ook bij nieuwe/eenmalige producten), versleten gereedschappen te wisselen, zelfkalibraties uit te voeren en preventief onderhoud aan te vragen.

 

Ook enthousiast geworden?

Dan ben je uitgenodigd om je aan te sluiten bij de RoSF-community. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden om als demobedrijf te worden doorgelicht of je kunt mee met de Smart Factory Tour. Je kunt dit kenbaar maken na beantwoording van de vragen.

Veel succes met het invullen van het Smart Factory Assessment! Ga naar het Smart Factory Assessment