Je inschrijven als ondernemer

10/11/2015

Als ondernemersadviseur van IkbenDrentsondernemer.nl spreek ik veel met ondernemers uit Drenthe die vragen hebben over het starten van een bedrijf. Niet alleen vragen over wat ze allemaal moeten regelen of welke rechtsvormen er zijn, maar ook hoe ze zich moeten inschrijven en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Voor de Kamer van Koophandel behoren deze vragen tot onze dagelijkse kost en met liefde informeren wij mensen hierover. In deze blog leg ik uit met welke aspecten men te maken krijgt bij de inschrijving.

Er zijn drie criteria waar de Kamer van Koophandel op let als het gaat om registratie in het Handelsregister. Ten eerste moet het gaan om de levering van producten of diensten. Dit spreekt voor zich. Je zult iets aan de man moeten brengen anders heb je geen bedrijfsactiviteiten, toch? Ten tweede moet je deelnemen aan het economische verkeer. Als je alleen binnen de familie- of vriendenkring levert, dan is dat dus niet genoeg. Je zult dus de boer op moeten. En ten derde zul je voor je producten en diensten een meer dan symbolische vergoeding moeten vragen. Een vriendenprijsje op zijn tijd mag natuurlijk, maar je dient wel marktconforme prijzen te hanteren. Deze criteria vinden hun oorsprong in de ‘beleidsregel ondernemingsbegrip in het handelsregister.’

Naast bovengenoemde aspecten zijn er natuurlijk meer zaken om rekening mee te houden als je van start wilt gaan. Dit heeft met name te maken met hoe de Belastingdienst je ziet. Als je ook voor de Belastingdienst als ondernemer wilt worden gezien, en voordeel wilt hebben van diverse aftrekmogelijkheden voor ondernemers, zul je ook rekening moeten houden met een aantal andere punten. Zorg ervoor dat je meerdere opdrachtgevers hebt op jaarbasis. Eén opdrachtgever voor lange termijn kan door de Belastingdienst worden gezien als een arbeidsverhouding. Je dient ook ondernemersrisico te lopen. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld voor lange periode een pand huurt of andere langdurige contracten hebt afgesloten, of dat het risico dat klanten niet betalen bij jou ligt.

Ook dien je op geregelde basis als ondernemer op te treden. Als je eenmalig een klus doet wordt dat veelal niet gezien als ondernemerschap. Tevens moet je als ondernemer de vrijheid hebben om de klus naar eigen inzicht uit te voeren, dit natuurlijk wel rekening houdend met de wensen van je klant.

Deze laatste vier aspecten worden gewogen door de Belastingdienst en jij als ondernemer bent zelf verantwoordelijk voor de juiste invulling hiervan. Houd dit voor ogen als je een onderneming wilt beginnen en inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Mocht het toch nog vragen bij je oproepen of je wilt hier nog meer over te weten komen? Neem dan gerust contact met mij op of kijk op het ondernemersplein.

Sergej Schuurman
Ondernemersadviseur Kamer van Koophandel
088-5851143