Leader subsidieprogramma

Heb je een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds-)economie en de leefbaarheid van Zuidwest-Drenthe te versterken? Dan helpt Leader je graag op weg. Samen creëren we een bruisend platteland! In 2018 kun je aanvragen indienen van 1 maart tot en met 30 maart 2019 en van 17 september tot en met 15 oktober 2019.
Leader is een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland. Bewoners kunnen zelf met vernieuwende plannen komen; Leader helpt hen om deze uit te voeren. Zo heb ook jij de kans om je regio een impuls te geven! Het Leader-programma loopt van 2016 tot en met 2020.

Wat is LEADER

Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samenwerken aan vernieuwende  ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Want LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een drijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Kijk voor meer informatie op: