Ministerie EZK investeert met MKB-deal in Ik Ben Drents Ondernemer

13/12/2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een van de negen landelijke MKB-deals toegewezen aan provincie Drenthe. Dit is bestemd voor het Drentse MKB-programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO).

De deal stelt provincie Drenthe in staat meer mkb’ers in de provincie te helpen. Komende periode wordt de deal samen met EZK verder uitgewerkt. Medio 2020 start de uitvoering. Voor de 9 deals is in totaal €2,8 miljoen euro beschikbaar.

Dit najaar heeft Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opgeroepen om voorstellen voor MKB-deals in te dienen. De MKB-deal is een van de initiatieven die voortkomen uit het MKB-actieplan. Dit plan bevat concrete maatregelen om het mkb in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan zodat deze groep ondernemers ook in de toekomst succesvol kan blijven. De deals zijn beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het brede mkb sterker maken. Een belangrijke voorwaarde is dat het initiatief voor het mkb-programma uit de regio komt en voorziet in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het mkb. Daarnaast kunnen alleen gemeenten en provincies een MKB-deal indienen.

IBDO

Het ministerie EZK heeft bepaald dat het programma Ik Ben Drents Ondernemer aan de gestelde eisen voldoet. Met IBDO bereidt Drenthe mkb’ers voor op de toekomst. Hierbij richt de provincie in samenwerking met partners zich op drie pijlers: innovatie, digitalisering en internationalisering, circulaire economie. Het toekennen van de MKB-deal stelt Drenthe en partners in staat meer mkb’ers in de provincie te helpen.

“We zijn blij verrast dat ons Programma IBDO is geselecteerd om deel te nemen aan het traject van EZK en als voorbeeld kan fungeren voor de rest van Nederland. We kunnen met deze extra middelen en aandacht meer ondernemers bereiken en verder helpen. Daarnaast kunnen we meer inzetten op specifieke thema’s zoals digitalisering”, aldus gedeputeerde Henk Brink.