Nieuwe subsidieregeling voor Drentse ondernemers

03/01/2022

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ondernemers in Drenthe gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling MKB Advies Voucher van de provincie Drenthe. Ondernemers kunnen deze subsidie aanvragen om advies in te winnen voor bijvoorbeeld de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, om te innoveren of prototypes te ontwikkelen. De MKB Advies Voucher is een vervolg op de succesvolle Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer.

Met de nieuwe regeling zet de provincie Drenthe de ondersteuning van de Drentse ondernemers  onverminderd voort. Gedeputeerde Henk Brink: “De Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer was zeer succesvol en werd hoog gewaardeerd door de mkb-bedrijven in Drenthe. Daarom ben ik blij dat we met de MKB Advies Voucher deze belangrijke groep blijven ondersteunen. Net als in de oude regeling kunnen ondernemers een voucher aanvragen voor adviestrajecten gericht op de ontwikkeling van hun bedrijf. Want we gaan samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact”.

Voor alle ondernemers in Drenthe

De subsidie MKB Advies Voucher is bedoeld om het brede mkb in Drenthe te ondersteunen. In Drenthe gevestigde ondernemers, die staan ingeschreven bij de KvK kunnen een aanvraag indienen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in branches. Enkele voorbeelden: bedrijven in de health en lifestyle tot en met de creatieve industrie en agrarische bedrijven tot en met de maakindustrie kunnen een aanvraag indienen. Bij de subsidie wordt een eigen bijdrage van 50% gevraagd. En de toegekende subsidie zal nooit meer dan €3000,- bedragen.

Net als in de vorige regeling kunt u gebruikmaken van de subsidie wanneer u een vraagstuk hebt op het gebied van innovatie, groei of bedrijfsontwikkeling en het een raakvlak heeft met één van de thema’s Slim, Groen of Impact. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: 

  • Het verduurzamen van de bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen, zoals het circulair omgaan van bestaande of herbruikbare grondstoffen;
  • ontwikkeling op het gebied van innovatie en digitalisering en data-gedreven bedrijfsvoering, zoals digitalisering en digitale veiligheid;
  • bedrijfsontwikkeling met sociaal maatschappelijke meerwaarde, zoals arbeidsparticipatie, inclusie of sociale innovatie.

Meer voorbeelden zijn te vinden in het overzicht Veelgestelde vragen.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan op www.provincie.drenthe.nl. Hier is alle benodigde informatie met betrekking tot de aanvraag te vinden. Het administratieve proces is zo simpel mogelijk gemaakt en de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Na goedkeuring ontvangt u direct de subsidie en na afronding van het traject kan worden gevaagd om stukken ter verantwoording van de inhuur. Wilt u advies of ondersteuning bij uw vraagstuk of het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Meer informatie over de procedure en afhandeling vindt u in het overzicht Veelgestelde vragen.