Noodloket ondernemers geopend

28/03/2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis. Aanvragen gaan via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.