Noord Nederland ondersteunt ondernemers opnieuw door VIA subsidie

16/11/2021

Gedeputeerden Staten van Drenthe stellen de VIA (Versneller Innovatieve Ambities) subsidie beschikbaar. Gezamenlijk met Fryslân, Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt € 5,5 mln. beschikbaar voor Noord Nederland. De subsidie is vooral voor ondernemers met een innovatief product, een innovatieve dienst of een procedé dat nieuw is voor de eigen onderneming of nieuw voor de markt. De subsidie kan vanaf deze week worden aangevraagd.

Boost aan (vernieuwende) plannen mkb
Met deze subsidie zijn volop kansen voor ondernemers en kennisinstellingen uit het Noorden. Gedeputeerde Henk Brink: “De coronacrisis was een bijzondere periode, voor iedereen. We hebben gezien dat de economie hard is geraakt, ook in Drenthe. Het is nu zaak om ons te richten op het herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid. De VIA regeling is een geweldige regeling om het innovatieve MKB te stimuleren. Als Drenthe moeten we het hebben van ons midden- en kleinbedrijven. Dat is de kurk waarop onze economie drijft. Ook softwareontwikkeling kan met behulp van VIA ondersteunt worden. Ik wil alle bedrijven in Drenthe oproepen hiervan gebruik te maken. Onze mensen van SNN en Ik Ben Drents Ondernemer kunnen je wegwijs maken.”

Inspelen op de toekomst en innovatiekansen benutten
Nieuw deze ronde is dat ondernemers en kennisinstellingen laten zien hoe zij met hun innovatieve project, idee of bedrijf inspelen op voor de toekomst van Noord-Nederland noodzakelijke economische en maatschappelijke veranderingen. Het gaat dan om circulair ondernemen, verduurzamen van het bedrijf, toewerken naar positieve gezondheid en meer digitalisering. Ook samenwerken met andere bedrijven en instellingen wordt beloond net als het delen van kennis. Hiermee sorteren de drie provincies en het SNN voor op het nieuwe Europese subsidieprogramma (EFRO) voor Noord-Nederland dat in de loop van van 2022 start.

Kortom: deze subsidie stimuleert innovatieve ondernemers om in te spelen op de toekomst, innovatiekansen te benutten én de samenwerking aan te gaan met andere partijen (van buiten de regio). Hiermee krijgt een ondernemer niet alleen subsidie om zijn project te realiseren, maar draagt hij via zijn project ook bij aan een nóg mooier en sterker Noord-Nederland.

REACT-EU fonds
Dit subsidiebudget komt uit het zogenaamde REACT-EU fonds en is bedoeld voor het herstel van de economie – tijdens en na de coronacrisis – op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier.

Subsidie aanvragen en contact
De VIA subsidie is vanaf maandag 15 november 9.00 ingegaan. De subsidie is aan te vragen bij het SNN en bestaat uit twee onderdelen: VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Software projecten. Meer informatie vind je op: www.snn.nl/VIA2021plusOntwikkeling
www.snn.nl/VIA2021plusSoftware

Vragen? Neem contact op met het SNN via: 050 5224 908 of kennis&innovatie@snn.nl.