NOW 2.0

30/06/2020

Op woensdag 20 mei is het tweede steunpakket van de overheid gepresenteerd. Op 25 juni is de regeling definitief geworden en gepubliceerd. De NOW wordt verlengd met vier maanden, tot 30 september 2020. De nieuwe regeling NOW 2.0 is grotendeels gelijk aan de NOW 1.0.

 • Omzetdaling minimaal 20%: Nog steeds geldt dat er sprake moet zijn van een omzetdaling van minimaal 20% over de maanden juni, juli, augustus en september. De referentieomzet is de totale omzet van 2019 gedeeld door drie. Bij bedrijfsovername of bedrijfsstart na 1 januari 2019 (tot uiterlijk 1 februari 2020) wordt de totale omzet vanaf de startdatum tot en met februari 2020 genomen en dat wordt omgerekend naar 4 maanden.
 • Periode subsidieaanvraag: U moet een periode van vier aaneengesloten maanden aangeven waarin u een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze maanden kunt u niet meer aanpassen!
 • Als u voor het eerst NOW aanvraagt, kunt u kiezen om het omzetverlies door te geven vanaf 1 juni (percentage omzetverlies voor juni, juli, augustus en september), 1 juli (over juli, augustus, september en oktober) of 1 augustus (augustus, september, oktober en november).
 • Heeft u eerder NOW aangevraagd, dan geldt de nieuwe aanvraag voor de aansluitende vier maanden op de eerdere aanvraag: aanvraagperiode NOW 1.0 april, mei en juni. Dan wordt de aanvraagperiode voor NOW 2.0 juli, augustus, september en oktober.
 • De tegemoetkoming blijft 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.
  • 100% omzetverlies: 90% vergoeding loonsom
  • 50% omzetverlies: 45% vergoeding loonsom
  • 25% omzetverlies: 22,5% vergoeding loonsom

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling zijn:

 • De vaste opslag wordt verhoogd naar 40% (was 30%).
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (was januari 2020). Als deze loonsom niet bekend is, wordt november 2019 als referentiemaand genomen. Ook bij NOW 1.0 wordt maart als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven die NOW aanvragen, verklaren wel om in overleg te gaan met vakbonden als zij voor meer dan 20 werknemers ontslag aanvragen.
 • Werkgevers die NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te doen. Hiervoor is het crisisprogramma NL Leert beschikbaar, waar men vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kan volgen.

De regeling is vanaf 6 juli aan te vragen bij het UWV. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus en kan maar een keer per loonheffingsnummer. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag wordt een besluit genomen. Als de subsidie toegekend wordt, wordt er een voorschot van 80% uitbetaald (in maximaal 2 termijnen).

De vaststelling van de NOW 2.0 moet binnen 24 weken na 15 november 2020 aangevraagd worden. Hiervoor komen ook formulieren beschikbaar bij het UWV.

Op deze pagina van het UWV vindt u meer informatie over de nieuwe NOW-regeling en de verschillen met de oude regeling.