NOW Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geopend.

06/04/2020

Vanaf vandaag, 6 april, zijn de NOW-loketten opengegaan. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting.

Voorwaarden

Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht vanwege het coronavirus, kan een tegemoetkoming in de loonkosten van zijn personeel aanvragen.

Dit kan voor een periode van drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging van drie maanden) en de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom (afhankelijk van het omzetverlies):

  • 100% omzet weggevallen: 90% van de loonsom vergoed
  • 50% omzet weggevallen: 45% van de loonsom vergoed
  • 25% omzet weggevallen: 22,5% van de loonsom vergoed

In de bepaling van de hoogte van de subsidie worden ook o.a. sociale premies, pensioen en vakantiegeld meegenomen (forfait van 30%). Indien de DGA verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (=DGA kan ontslagen worden door de aandeelhouders) dan kan de NOW ook voor de DGA gelden. Anders kan hij of zij mogelijk gebruik maken van de TOZO-regeling.

Het UWV zal binnen 2-4 weken na aanvraag (vanaf 6 april open) een voorschot verstrekken van 80% (in drie maandelijkse termijnen), zodat het personeel doorbetaald kan worden. Achteraf wordt bepaald wat de daadwerkelijke daling in omzet en de hoogte van de loonsom zijn geweest. Voorwaarde is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode dat er gebruik gemaakt wordt van de NOW.

De werkgever betaalt 100% van het loon door aan zijn medewerkers. Dit heeft geen gevolgen voor de individuele WW-rechten van zijn werknemers.

Aanvragen

Wil jij de NOW-regeling aanvragen? Aanvragen gaan via het UWV en kunnen ingediend worden via onderstaande link.

Aanvragen