• Ambitie
 • Verkennen
 • Planvorming
 • Organisatie
 • Financieren
 • Int. netwerken
 • Exporteren
 • Succesvol
Ondernemen in het Buitenland
exportambities
Verkejnnen
planvorming
Organisatie
Financieren
int-netwerken
Exporteren
Internationaal-Succesvol
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
8
8

Ambitie

Ik heb exportambities - Meld je aan!

De wereld is groot, wat betekent dat je potentiele afzetmarkt ook groot is. Zakendoen in 1 van de bijna 200 landen op de wereld? Of het nu gaat om zaken doen in Duitsland, of zakendoen in een ander werelddeel. Vanuit Ikbendrentsondernemer helpen wij je graag verder richting internationale groei. Het enige wat jij hoeft te doen is je aan te melden. Zodra jouw gegevens binnen zijn, wordt er contact met je opgenomen en verkennen we samen de kansen in het buitenland.

Export-Ambities

Ik heb export ambitites!

[contact-form-7 id=”2192″ title=”Ik wil exporteren”]

Verkennen

Landen informatie

U wilt ondernemen in het buitenland? Daar komt nogal wat bij kijken. Denk hierbij aan handelswetgeving, sectoren en handelscijfers. Wij willen ondernemers hier graag bij ondersteunen. Niet alleen met basisinformatie over landen, maar ook met informatie over afzetmarkten en investeringsmogelijkheden in meer dan 140 landen.

landen-informatie

Verkennen

Export coaching

Ben jij een ondernemer en heb jij geen of weinig ervaring met zakendoen in het buitenland? Samen onderzoek je de mogelijkheden en risico’s van export voor jouw bedrijf, waarbij jij het uitvoerende werk doet onder leiding van een internationaal ervaren coach. Neem snel contact met ze op!

Export Coaching

Verkennen

Advies gesprekken

Ben jij een ondernemer met concrete plannen voor zakendoen in het buitenland? Maar heb jij nog een aantal vragen over de buitenlandse markten? Extra informatie nodig? Vraag dan snel specifieke, betrouwbare en actuele landeninformatie aan.

Advies-gesprekken

Het RVO bied advies gesprekken aan voor ondernemers die willen gaan ondernemen in het buitenland, maar opzoek zijn naar specifieke informatie over een land.

Het RVO maakt hierbij gebruik van verschillende bronnen, waaronder ons wereldwijde buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). Via dit netwerk zet het ministerie van Buitenlandse Zaken zich actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Kies weloverwogen voor een buitenlandse markt

Via onze website kunt u eerst zelf op zoek gaan naar algemene landeninformatie. Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u met een van onze adviseurs Internationaal Ondernemen uw wensen en doelen bespreken. Samen met u stellen we een aantal vragen op, bijvoorbeeld over:

 • marktsectoren;
 • wet- en regelgeving;
 • markttoegang;
 • cultuur van het zakendoen.

Voorwaarden

Als Informatie op Maat bij uw situatie past, kunt u opdracht geven voor het uitvoeren van het onderzoek. U kunt voor maximaal 5 landen kosteloos een informatiedossier aanvragen. U ontvangt uw dossier binnen 4 weken.

Klik hier voor het aanmeldformulier advies gesprek RVO

Planvorming

Handelstafels

Wil jij samen met andere ondernemers en experts internationale kansen verkennen en werken aan een gezamenlijke aanpak richting de internationale markt? Elkaar uitdagen en van elkaar leren om te komen tot daadwerkelijk exporteren. Meld je dan snel aan voor één van de handelstafels. Ons motto is: niet alleen, maar vooral samen.

handelstafels

Planvorming

Brexit Impactscan

Wist je dat het Drentse MKB voor bijna € 400 miljoen naar de UK exporteert? Ben jij één van de ondernemers die zaken doet in de UK en zich zorgen maakt wat de Brexit voor jouw bedrijf betekent? Controleer dan snel de impact via de Brexit Impact Scan.

Brexit

Gevolgen van Brexit

Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexit-voucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?

U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

 • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
 • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor kunt u een Brexit-voucher aanvragen?

U kunt een Brexit-voucher aanvragen voor:

 • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
 • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

De diensten waarop de voucher betrekking heeft:

 • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
 • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexit-voucher

Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget

Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en de coachings-, missie- en kennisvouchers van de regeling Starters International Business.

Voorwaarden externe deskundige

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende eisen:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;
 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;
 • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

Brexit-voucher aanvragen

U kunt de Brexit-voucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Kies daarvoor ‘Aanvragen’ onder het blokje Direct Regelen. U hoeft bovenaan de pagina niet in te loggen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Bij de aanvraag dient u een cv van de adviseur/externe deskundige bij te voegen. Ook levert u een gespecificeerde offerte aan, waarin staat voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet. Deze offerte mag niet ouder zijn dan één maand op het moment van indienen van de aanvraag.

RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Geldigheid

Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moet binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.

Na afloop van de werkzaamheden

Na aflevering van het advies draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt zelf het bedrag resterende boven de € 2.500 en de btw.

Organisatie

Wetgeving

Je bent zover dat je wilt exporteren, maar dan komt de grote vraag: ‘wetgeving’. Hoe ga je bijvoorbeeld om met CE-markering, producteisen, intellectueel eigendom, handelswetgeving, aansprakelijkheid, belastingen enzovoort. Voor meer informatie, klik snel door.

Wetgeving

Organisatie

Export door E-commerce

Online ondernemen is een effectief middel om te groeien. E-commerce is een aanvullend en schaalbaar distributiekanaal voor zowel bestaande bedrijven als start-ups. Dit geldt niet alleen voor zakendoen in Nederland, maar zeker ook voor zakendoen met het buitenland.  Om zakendoen met het buitenland via onlinekanalen te stimuleren is het E-commerce traject ontwikkeld. Met dit traject maakt een gespecialiseerd en internationaal ervaren bureau een quickscan rond e-commercekansen bij ondernemen met het buitenland. De scan analyseert jouw huidige prestaties op het gebied van e-commerce, de interne en externe randvoorwaarden om succesvol te worden en de online vraag in bepaalde focuslanden. Na de scan kunt u met de aanbevelingen uit de scan aan de slag, samen met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.

ecommerce

Met internationale E-commerce versterkt u uw online activiteiten in het buitenland. Online ondernemen is een effectief middel om te groeien. E-commerce is een aanvullend en schaalbaar distributiekanaal voor zowel bestaande bedrijven als start-ups. Dit geldt niet alleen voor zakendoen in Nederland, maar zeker ook voor zakendoen met het buitenland. Om zakendoen met het buitenland via online kanalen te stimuleren is het E-commerce traject ontwikkeld. Hierdoor maakt een gespecialiseerd en internationaal ervaren bureau een quickscan rond e-commercekansen bij ondernemen met het buitenland. De scan analyseert uw huidige prestaties op het gebied van e-commerce, de interne en externe randvoorwaarden om succesvol te worden en de online vraag in bepaalde focuslanden.

Na de scan kunt u met de aanbevelingen uit de scan aan de slag, samen met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Dit vervolgtraject wordt door een provinciale bijdrage voor de helft vergoed tot een maximum van € 2.500. Om te stimuleren dat u ook daadwerkelijk deelneemt aan het vervolgtraject is er wel een payback regeling ingesteld. Dit betekent dat u de kosten van de scan (= € 850) volledig dient te vergoeden als u alleen kiest voor de scan en niet voor de vervolgstappen.

Vraag de Export door E-commerce aan.

Financieren

Export financiering

De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds Drenthe kapitaal beschikbaar voor kansrijke initiatieven in Drenthe en wil daarmee een extra stimulans geven aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Met het fonds gericht op Ontwikkeling en Groei wil de provincie Drenthe bedrijven, projecten en initiatieven ondersteunen. Dit gaat veelal om kansrijke businesscases die via de private kapitaalmarkt vanwege het hoge risico, moeilijk te financieren zijn. Dit fonds wordt zo breed mogelijk ingezet en ondersteunt ook initiatieven op het gebied van exporteren. Financiering nodig?

Financiering

Ontwikkeling en Groei

Met het fonds gericht op Ontwikkeling en Groei wil de provincie Drenthe bedrijven, projecten en initiatieven (met een bijzonder publiek belang) ondersteunen. Dit gaat veelal om kansrijke businesscases die via de private kapitaalmarkt vanwege het hoge risico, moeilijk te financieren zijn. Dit fonds wordt zo breed mogelijk ingezet en ondersteunt ook initiatieven op het gebied van exporten. Belangrijke criteria zijn, naast een kansrijke businesscase, het creëren of behouden van werkgelegenheid in de provincie Drenthe. Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie: https://www.mkbfondsdrenthe.nl/

Financieren

Subsidie regeling

De provincie Drenthe heeft subsidie beschikbaar om ondernemers een stap verder te helpen richting export. 50% subsidie op bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, marktonderzoeken, matchmaking, deelname aan internationale beurzen en handelsmissies of het vertalen van je website. Vraag de subsidie snel aan.

Financiering

De subsidie

Deze subsidieregeling is een onderdeel van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017 – 2021’. De regeling biedt financiële steun bij:

 • internationale marktverkenningsactiviteiten;
 • internationale marktontwikkelingsactiviteiten;
 • handelsmissies.

U kunt per activiteit een aanvraag voor subsidie indienen. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen. De voorwaarde is wel dat elke aanvraag over een andere activiteit gaat.

Subdieloket

Financieren

Brexit vouchers

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit? Kom jij na het invullen van de Brexit Impactscan tot de conclusie dat je mogelijk op zoek moet naar nieuwe markten?  Met de Brexit-voucher krijg je subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming. Vraag deze snel aan.

Financiering

Gevolgen van Brexit

Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexit-voucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?

U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

 • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
 • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor kunt u een Brexit-voucher aanvragen?

U kunt een Brexit-voucher aanvragen voor:

 • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
 • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

De diensten waarop de voucher betrekking heeft:

 • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
 • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexit-voucher

Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget

Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en de coachings-, missie- en kennisvouchers van de regeling Starters International Business.

Voorwaarden externe deskundige

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende eisen:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;
 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;
 • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

Brexit-voucher aanvragen

U kunt de Brexit-voucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Kies daarvoor ‘Aanvragen’ onder het blokje Direct Regelen. U hoeft bovenaan de pagina niet in te loggen. Om uw aanvraag in te dienen heeft u eherkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Bij de aanvraag dient u een cv van de adviseur/externe deskundige bij te voegen. Ook levert u een gespecificeerde offerte aan, waarin staat voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet. Deze offerte mag niet ouder zijn dan één maand op het moment van indienen van de aanvraag.

RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Geldigheid

Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moet binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.

Na afloop van de werkzaamheden

Na aflevering van het advies draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst digitaal over aan de adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt zelf het bedrag resterende boven de € 2.500 en de btw.

Financieren

Missie Vouchers RVO

Heb jij beperkte exportervaring? Wil je de kansen op een (nieuwe) buitenlandse markt verkennen of vergroten? En heeft u behoefte aan nieuwe netwerken en contacten met potentiële buitenlandse klanten voor afname van jouw product of dienst? Vraag dan snel de missievoucher aan.

Financiering

Wat is een collectieve beursinzending?

Een collectieve beursinzending bestaat uit een Paviljoen met individuele stands van Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.

Wat is een handelsmissie?

Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. De missie bevat zowel individuele als gezamenlijke programmaonderdelen. De collectieve activiteit richt zich op het vinden van potentiële afnemers in de doelmarkt en het bevorderen van export van Nederlandse producten en diensten. Factfinding- en oriëntatiemissies komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Voorwaarden

 • U heeft een mkb-bedrijf.
 • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren of landen. Voor sommige landen worden echter geen missievouchers verstrekt. Dit zijn vaak landen waarvoor internationale sancties gelden. Neem contact op met RVO.nl als u niet zeker weet of de voucher voor een bepaald land geldt.

Organisatoren

Organisatoren van handelsmissies en/of beursinzendingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

Deelname aan handelsmissies en beursinzendingen

De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Aankondiging van de activiteit op Internationaal Ondernemen wil niet zeggen dat u hiermee automatisch recht heeft op een missievoucher. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private partijen. U maakt zelf de keuze voor welke handelsmissie of beursinzending u de voucher wilt aanvragen. Of de activiteit voldoet aan uw wensen om potentiële partners in het buitenland te vinden is iets tussen u en de organisator. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden dienstverlening.

Activiteiten die de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan financieel ondersteunen, komen niet aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon, die RVO.nl organiseert. Of missies waarbij een deel van de kosten door de gemeente of provincie of Nederlandse ambassade ter plekke wordt gefinancierd. Gaat u bij de organisator van de activiteit na of er sprake is van cofinanciering door de Nederlandse overheid.

Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst of een netwerkreceptie door het Nederlandse postennetwerk in het land waar de activiteit plaatsvindt, is wel toegestaan.

Vouchers zijn ook niet bestemd voor beurzen in het buitenland waarbij geen collectieve inzending door een Nederlandse organisator plaatsvindt.

Let op: In het kader van een evenwichtige spreiding over doelgroepen, regio’s, thema’s en aard van de activiteiten, verstrekt de RVO.nl maximaal 30 vouchers per evenement.

Vergoeding 50% van de deelnameprijs tot maximaal € 1.500

U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

Budget

Het budget vanaf 1 januari 2017 is € 1.425.000.

Missievoucher aanvragen

U kunt een missievoucher aanvragen via het e-loket. Dit kan totdat het budgetplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een missievoucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. De aanvraag dient bij RVO.nl binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt, achteraf indienen is niet mogelijk. U kunt ook een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Maar wij ontvangen liever aanvragen via het e-loket.

In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet. RVO.nl verstrekt per MKB-onderneming, per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt maar één missievoucher per jaar. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop u de aanvraag compleet (aanvraagformulier en de-minimisverklaring volledig ingevuld en ondertekend) heeft ingediend. Na binnenkomst beoordeelt RVO.nl uw aanvraag en krijgt u binnen 13 weken de beslissing.

Aanmelden voor deelname

Uw voucheraanvraag is géén aanmelding voor deelname aan de missie of beursinzending. Voor deelname meldt u zich aan bij de organisator van de missie of beursinzending.

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u een factuur voor uw deelname. Na afloop van de collectieve activiteit ondertekent u de missievoucher. Hiermee bevestigt u dat u heeft deelgenomen aan de activiteit. U levert de ondertekende voucher in bij de organisator. Hiermee betaalt u 50% van de deelnameprijs (exclusief btw, reis- en verblijfskosten) tot maximaal € 1.500. Het resterende bedrag én de btw betaalt u rechtstreeks aan de organisator. De btw kunt u weer terugvragen in uw btw-aangifte. De organisator verzilvert de voucher bij RVO.nl na afloop van de activiteit.

Int. netwerken

Internationaal netwerken

Wilt u groeien, dan kunt u als ondernemer niet stil blijven staan. Het buitenland wacht. Groeimarkten net over de grens, maar ook ver weg hebben u veel te bieden. Maar hoe vindt u internationaal u weg?

Internationaal-Netwerken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich via ambassades en consulaten-generaal in voor de belangen en kansen van het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland. Het netwerk van ambassades en consulaten informeert u graag over de lokale manier van zakendoen en de plaatselijke wetgeving. Maar ook over vakbeurzen, brancheorganisaties en andere instanties die u in het buitenland kunnen helpen. Zo legt u sneller contacten met potentiële agenten, distributeurs, producenten en afnemers. In vrijwel elk land ter wereld is een Nederlandse vertegenwoordiging te vinden. Ambassades zijn gevestigd in hoofdsteden, consulaten in andere economisch omvangrijke steden.

Exporteren

Handelsmissies

Heb jij internationale ambities en wil jij snel de juiste contacten leggen in een land? Ga dan mee op een handelsmissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze handelsmissies. Niet via de RVO maar via een andere organisatie mee op handelsreis? Vraag dan subsidie aan voor deelname handelsmissies.

Handelsmissies

Doel: De subsidie heeft als doel een sterk economisch Drenthe te bewerkstelligen, die er toe doet op de internationale exportmarkt.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. Deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming van de aanvrager op het moment van de aanvraag beperkte handel verricht;
 2. Deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand.

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 3.000,-.

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subdieloket

Exporteren

Internationale beurzen

Heb jij internationale ambities en wil je snel de juiste contacten leggen in een land? Neem dan deel aan een internationale beurs. De RVO organiseert regelmatig beurzen internationaal. Niet via de RVO maar via een andere manier deelnemen aan een internationale beurs? Vraag dan subsidie aan voor deelname internationale beurzen.

Internationale-beurzen

Doel: De subsidie heeft als doel een sterk economisch Drenthe te bewerkstelligen, die er toe doet op de internationale exportmarkt.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. Deelname aan een uitgaande handelsmissie naar een land waar de onderneming van de aanvrager op het moment van de aanvraag beperkte handel verricht;
 2. Deelname aan een internationale beurs met een eigen beursstand.

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 3.000,-.

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subdieloket

Succesvol

Ambassadeur worden

In Drenthe exporteren ongeveer 4.000 bedrijven wereldwijd. Bij elkaar een enorm groot internationaal netwerk, maar ook ontzettend veel kennis. Vind jij het als ondernemer leuk om andere ondernemers af en toe eens op weg te helpen? Meld je dan direct aan als ambassadeur.

landen-informatie

Aanmelden

[contact-form-7 id=”2144″ title=”Frankrijk”]

Succesvol

Succes verhalen

Laat je inspireren door andere ondernemers die je voorgingen. Benieuwd naar de verhalen van Drentse ondernemers die een internationale stap gemaakt hebben? Lees dan snel verder.

Succes-verhalen

Succesvol

Internationaal Succesvol

Ik ben internationaal actief en zou graag mijn kennis, expertise, gemaakte fouten en netwerk willen delen met ondernemers die geïnteresseerd zijn in een land waar ik actief ben. Ik sta open voor een kennismaking, samen komen we verder.

Succesvol-Internationaal

Aanmelden

[contact-form-7 id=”2144″ title=”Frankrijk”]