Belastingwetgeving

Databank belastingen EU-lidstaten

In de database Taxes in Europe – Tax Reforms van de Europese Commissie staat alles over de belangrijkste nationale belastingen van de EU-lidstaten, zoals vennootschaps- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, btw en accijnzen. Ook vindt u er informatie over belangrijke belastingmaatregelen en belastinghervormingen in de EU.

Btw en accijnzen

Hieronder vindt u de Europese regels en richtlijnen over btw en accijnzen.