Accijnzen

De Europese Unie kent een algemene regeling voor producten waarover accijns betaald moet worden, zoals alcohol, tabak en brandstoffen.

De Europese regels voor accijnzen (verbruiksbelasting) zijn opgenomen in Richtlijn 2008/118/EG.

Regels uitgewerkt voor ondernemers

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle regels over accijnsgoederenverzenden, ontvangen en de bijzonderheden per accijnsproduct. Deze zijn uitgewerkt voor ondernemers.
Ook op de website van de Europese Commissie is uitgebreide informatie over accijnzen op alcohol, tabak en energie te vinden.