Handelsverdragen

De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel.

Aan de basis van goede handelsbetrekkingen liggen goede handelsverdragen. De EU heeft zowel met haar eigen lidstaten als met landen buiten de EU verdragen afgesloten: