Overheidsaanbestedingen

Overheidsopdrachten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en de regels voor aanbestedingen helder. Daarom heeft de EU databank TED opgezet en het informatiesysteem SIMAP.

De EU is ondertekenaar van het multilaterale Government Procurement Agreement van wereldhandelsorganisatie WTO.

Europese richtlijnen

Richtlijn 2004/24/EU coördineert de procedures voor het plaatsen van opdrachten voor leveringen, diensten en werken. Richtlijn 2004/25/EU  doet hetzelfde specifiek voor opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en post. Voor opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied is Richtlijn 2009/81/EG van belang.

In deze richtlijnen staan voor opdrachten boven bepaalde bedragen regels over de aankondiging, uitnodiging tot inschrijving en gunning. Het is belangrijk om de meest recente versie van de richtlijnen te raadplegen (geconsolideerde versie), omdat deze bedragen iedere 2 jaar worden aangepast.

Tenders Electronic Daily (TED)

Aankondigingen van overheidsopdrachten worden gepubliceerd in de Tenders Electronic Daily (TED). Deze databank publiceert dagelijks informatie over aanbestedingen van instellingen van de EU, nationale overheden en nutsbedrijven uit de EU- en EER-landen.

SIMAP-portaal

Het SIMAP-portaal geeft informatie over overheidsopdrachten in Europa en helpt aanbestedende instanties om hun aanbestedingen online bekend te maken.