Productaansprakelijkheid

Richtlijn 85/374/EEG beschermt consumenten tegen schade of letsel door producten met gebreken. Benadeelden kunnen een schadevergoeding eisen voor producten die in de EU zijn verkocht.

De richtlijn stelt het beginsel vast van ‘aansprakelijkheid buiten schuld’ en past deze toe op alle Europese producenten. Vertoont een product een gebrek en lijdt de consument als gevolg daarvan schade, dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld. Een product is gebrekkig als het het niet de veiligheid biedt die je redelijkerwijs mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen. Naast de feitelijke maker of samensteller van het product, kan ook de importeur of merkhouder worden gezien als producent.

De bewijslast ligt bij de benadeelde. Deze moet het bewijs leveren van het bestaan van de schade, het gebrek van het product en het oorzakelijke verband tussen die twee.

In een aantal situaties kan de producent worden gevrijwaard van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als het gebrek is ontstaan nadat hij het product op de markt heeft gebracht. De producent is ook niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat de stand van de technische kennis op het tijdstip waarop het product op de markt werd gebracht, niet voldoende was om het bestaan van het gebrek te ontdekken.

De benadeelde heeft een periode van 3 jaar om schadevergoeding te vorderen. Een producent kan tot maximaal 10 jaar na het in omloop brengen van een product aansprakelijk worden gesteld.