Exportfinanciering

De provincie Drenthe stelt via het MKB Fonds Drenthe kapitaal beschikbaar voor kansrijke initiatieven in Drenthe en wil daarmee een extra stimulans geven aan de groei van de Drentse werkgelegenheid. Het fonds is bedoeld voor zowel starters als bestaande ondernemingen. Financiering uit het fonds heeft de vorm van een (achtergestelde) lening en participaties. Het MKB Fonds Drenthe bestaat uit twee fondsen. Een fonds gericht op Innovatie en een fonds gericht op Ontwikkeling en Groei. (Waaronder ook export) Het beheer van de fondsen is door de provincie Drenthe uitbesteed aan NV NOM.

Ontwikkeling en Groei

Met het fonds gericht op Ontwikkeling en Groei wil de provincie Drenthe bedrijven, projecten en initiatieven (met een bijzonder publiek belang) ondersteunen. Dit gaat veelal om kansrijke businesscases die via de private kapitaalmarkt vanwege het hoge risico, moeilijk te financieren zijn. Dit fonds wordt zo breed mogelijk ingezet en ondersteunt ook initiatieven op het gebied van exporten. Belangrijke criteria zijn, naast een kansrijke businesscase, het creƫren of behouden van werkgelegenheid in de provincie Drenthe. Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie: https://www.mkbfondsdrenthe.nl/