Haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek wordt de haalbaarheid beoordeeld van een ondernemingsplan. Vaak is een haalbaarheidsonderzoek verplicht bij het aanvragen van een borgstellingskrediet, wat het direct een belangrijke reden is voor het uitvoeren van zo’n onderzoek. Daarnaast zal ook vaak bij andere financieringen, zoals van banken of investeerders een haalbaarheidsonderzoek gevraagd worden.

Subsidies vanuit provincie Drenthe voor haalbaarheidsonderderzoeken

Alle subsidies voor export zijn vanaf 1 november 2017 beschikbaar!

Doel: Het verbeteren van het kennisniveau op het gebied van internationale handel voor het Drentse MKB om de export in de provincie Drenthe te stimuleren. Door middel van onderzoeken of studie wordt informatie verzameld voor de eigen organisatie, landen of buitenlandse markten. De informatie vormt voor bedrijven de basis voor het beleid en de strategie om buitenlandse markten verder te ontwikkelen.

  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, exclusief btw, met een maximum van € 5.000

Vaak worden in het haalbaarheidsonderzoek drie onderdelen uitgewerkt:

  1. De ondernemer en de organisatie: In dit onderdeel wordt antwoord gegeven op vragen zoals: wat is/zijn de hoofdlijn(en) van de plannen? Hoe ziet de organisatie eruit? Heeft de ondernemer de kwaliteiten en vaardigheden om het plan tot een succes te maken? Hoe ziet de financiële positie van de voorgaande jaren eruit? Heeft de ondernemer genoeg ervaring?
  2. Marktverkenning: In dit onderdeel wordt gekeken naar de ontwikkelingen en trends in de betreffende branche, de vraag naar het product, de beoogde doelgroep, consumentenuitgaven, concurrentieanalyse en tot slot de SWOT analyse.
  3. Financiën: In het laatste onderdeel wordt aandacht besteed aan de exploitatiebegroting van de afgelopen 3 jaar, het winstperspectief, cashflow, breakeven-point, omzetverwachting en de ROI (Return on Investment). De belangrijkste vraag in dit onderdeel is of de ondernemer in staat is de kosten te dragen om te kunnen beginnen met zijn plannen.

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kan via onderstaande link:

Subsidie aanvragen