Handelstafel Estland

De Handelstafel bestaat uit een aantal bijeenkomsten met collega-ondernemers die geïnteresseerd zijn in het zelfde land.

In het kleine gezelschap daag je elkaar uit en prikkel je elkaar tot export. Dat werkt, want wie begrijpt jou beter dan een collega in dezelfde positie? Je krijgt tijdens deze bijeenkomsten de kans om je eigen kansen en hindernissen te bespreken, maar adviseert ook de anderen.

Voor alle onderdelen van de Handelstafel geldt dat wij dankzij financiële steun van onze voornaamste partner, provincie Drenthe, werk kunnen maken van jouw vernieuwingen. Jouw investering is hierdoor gering.

[contact-form-7 id=”3313″ title=”Handelstafels Estland”]