Innovatie-attachés

Het IA-netwerk werkt aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. De Innovatie Attachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland.

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt met het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) de Nederlandse topsectoren in hun internationale R&D- en innovatie-ambities.

De innovatie attachés werken vanuit ambassades en consulaten om de Nederlandse concurrentiekracht op de langere termijn te versterken. Het gaat om ‘economische diplomatie’ in technologie en kennis, het signaleren van kansen voor onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking (R&D) en het gezamenlijk innoveren.

Wat doet het IA-netwerk voor u?
– Liaison voor internationale R&D-samenwerking
– Trendwatcher en scout voor kansen op technologische R&D en toekomstige markten
– Informant over trends en ontwikkelingen door publicaties en seminars
– Inhoudelijke ondersteuner bij de  acquisitie van kennisintensieve buitenlandse investeringen

Bekijk de video waarin innovatie attachés vertellen wat ze voor u kunnen betekenen:

Het IA-netwerk levert diensten aan individuele en geclusterde klanten: bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Vaak in privaat-publieke samenwerking. De topsectoren krijgen hoge prioriteit. Het IA-netwerk heeft vestigingen in verschillende landen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.