Landen informatie

U wilt ondernemen in het buitenland? Daar komt nogal wat bij kijken, denk hierbij aan handelswetgeving, sectoren en handelscijfers.  Wij willen ondernemers hier graag bij ondersteunen. Niet alleen met basisinformatie over landen, maar ook met informatie over de afzetmarkt en investeringsmogelijkheden in die landen.