Afghanistan

Handelsinformatie Afghanistan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Aghanistan en over de Afghaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), het CIA World Factbook en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Handelscijfers Nederland - Afghanistan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Afghanistan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Afghaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Afghanistan

Wilt u zakendoen in Afghanistan? Lees dan de onderstaande tips.

  • Informeer u over de situatie in Afghanistan en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Bouw goede contacten op, zowel in de markt als bij de overheid. Zolang er nog onvoldoende wet- en regelgeving is, doet u vooral zaken in Afghanistan op vertrouwen.
  • Toon respect voor de business card van uw zakenpartner en bestudeer het kaartje zorgvuldig. Hiermee geeft u aan dat u waarde hecht aan de positie van de persoon. Geef positief commentaar op de referenties.
  • Vrouwen kleden zich netjes en conservatief. De algemene regel is om kleding te dragen die het lichaam vanaf de schouders tot de voeten bedekt.
  • Zakendoen is zeer persoonlijk in Afghanistan. Besteed voldoende tijd om uw zakenpartner te leren kennen. Hierdoor bouwt u een vertrouwensrelatie op.
  • Wees niet verrast of beledigd als tijdens een bijeenkomst mensen de kamer in- en uitlopen of de telefoon aannemen om een gesprek te voeren.
  • Onderhandel altijd met de oudste persoon in de groep. Dit is meestal ook degene die de belangrijkste beslissingen neemt.

Economische empowerment van vrouwen

In het rapport 'Gender and SMEs in Afghanistan' (pdf) leest u meer over de economische positie van vrouwen in Afghanistan en over hun positie op de arbeidsmarkt.