Angola

Handelsinformatie Angola

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Angola en over de Angolese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Angola

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Angola in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Angola (pdf, november 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Angolese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Angola

Wilt u zakendoen in Angola? Lees dan de onderstaande tips.

Zakendoen

Persoonlijk contact is belangrijk bij het zakendoen in Angola. Reis daarom naar het land af voor de eerste contacten. Zakendoen in Angola heeft hoofdzakelijk een westers karakter. Angolezen zijn redelijk open in hun besluiten en meningen, maar nemen graag de tijd voor het nemen van een beslissing. Veel Nederlandse bedrijven gebruiken een lokale vertegenwoordiger als het contact eenmaal is gelegd. Angolezen doen graag zaken met mensen die ze kennen en vertrouwen. Ze besteden daarom veel tijd aan het opbouwen van relaties.

Afspraken

Een eerste afspraak kunt u het beste telefonisch maken. Het is aan te raden een dag voor de afspraak nogmaals telefonisch de bijeenkomst te bevestigen.

Angolezen zijn tamelijk formeel tijdens de eerste ontmoetingen. Begroeten en handen schudden gaat formeel en hoffelijk. Tijdens de eerste afspraken gaat het vooral om elkaar te leren kennen. Neem hier de tijd voor.

Communicatie

De communicatie van Angolezen is zakelijk en formeel. Gebruik altijd aanspreektitels. Wees formeel als de juiste aanspreektitel niet duidelijk is. U bent niet snel overbeleefd. In het zakenleven gebruikt men vaak de aanspreektitel Doutor(a). Vanaf directeursniveau gebruikt u Excellencia.

Laat bij een ontmoeting de ander het gesprek openen en wacht af tot u het woord krijgt. Bedank eerst voor de introductie en breng dan uw eigen boodschap.

Ga er niet van uit dat een e-mail wordt beantwoord, telefoneren gaat sneller. Ga bij voorkeur langs om uw gesprekspartner te bereiken. Laat overal uw visitekaartje achter.

Angolezen maken het anderen graag naar de zin. Daarom kan het zijn dat 'ja' wordt gezegd, terwijl het werkelijke antwoord 'nee' is.  

Kleding

Angolezen zijn formeel, ook in hun kleding. Ga daarom altijd in formele kleding naar ontmoetingen toe. In de werkomgeving is het verstandig voor vrouwen om de schouders te bedekken. En zet nooit uw handtas op de grond, maar altijd op een bank of stoel. Ondanks het klimaat dragen mannen altijd een pak met stropdas.

Taal

Kennis van de taal en zakencultuur opent deuren. Hoewel steeds meer mensen in Angola Engels spreken, met name in de oliesector, is Portugees de voertaal. Daarom is het aan te raden om tijdens een bezoek Portugees te spreken of een tolk in te huren. Het is ook verstandig om na te gaan of de contactpersoon Engels verstaat.

Visitekaartjes

Niet alle Angolezen hebben een visitekaartje, maar men verwacht wel een kaartje van de zakenrelatie. Overhandig het kaartje zo dat de ontvanger deze goed kan lezen. Laat, als dat mogelijk is, het visitekaartje vertalen in het Portugees.

Exportregels Angola

Gaat u goederen exporteren naar Angola? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.