Argentinië

Handelsinformatie Argentinië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Argentinië en over de Argentijnse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het International Trade Centre (ITC).

Infographic handel Argentinië - Nederland

Handelscijfers Nederland - Argentinië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Argentinië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Argentijnse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Argentinië

Argentijnse ondernemers zijn behoorlijk competitief. De gemiddelde Argentijn is chauvinistisch, ondanks de vaak geuite kritiek op het eigen land en de politiek.

Ook hecht men grote waarde aan uiterlijke verschijningsvormen zoals kleding en welbespraaktheid. Familie en vrienden hebben hoge prioriteit ondanks de zakelijke instelling van de ondernemers.

Taal

Spaans is de officiële taal. Kennis van Engels is beter dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen, maar niet op het niveau van landen in Noord-Europa.

Zakelijke bijeenkomsten

In Argentinië is het Spaans de voertaal ondanks dat veel Argentijnen ook Engels spreken. Kennis van de Spaanse taal of een tolk is aan te raden. Tijdens vergaderingen wordt er eerst over sociale zaken gesproken, voordat er wordt overgegaan op zaken. Daarbij is de communicatie wel zeer direct.

Communicatie

Formeel contact volstaat met handenschudden en oogcontact. Het aanraken van iemands schouder wordt gezien als teken van vriendschap evenals het groeten met één kus (ongeacht het geslacht). Argentijnen zijn direct, neem de punten en kritiek van uw gesprekspartner niet te letterlijk. Praat liever niet over gevoelige kwesties zoals politiek of de Falklandoorlog ('malvinas').

Hiërarchie

Argentijnen zijn informeel in de omgang, ook tussen leidinggevenden en ondergeschikten. Bedrijven en overheid zijn wel hiërarchisch georganiseerd. De baas is echt de baas. Een ondergeschikte doet vaak wat hem wordt opgedragen. De baas beslist en kritiek op een meerdere wordt niet gewaardeerd.

Eten en drinken

Argentinië staat wereldwijd bekend om dé Argentijnse steak. Argentijnen zijn echte (rund)vleeseters. Barbecue op houtskool (nooit op gas) is een zeer geliefde weekendbesteding. Vis is wel verkrijgbaar, maar de meeste vangst wordt geëxporteerd. Ook zijn de Argentijnen trots op hun 'empanadas' (gevulde broodjes met een grote diversiteit aan vulling). Als drank wordt 'herba mate' (thee), Argentijnse wijn ('malbec') of bier gedronken.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken worden gewaardeerd. Persoonlijke items, zoals een stropdas, vallen minder goed in de smaak dan een goede fles drank.

Zakelijke gebruiken

De Argentijnen hechten waarde aan zakenrelaties, dit kost tijd en aandacht. Zakendiners (die vaak pas om 21.00 uur beginnen) zijn populairder dan lunches. Argentijnen bespreken zakelijke punten graag in restaurants. Daarnaast hechten ze waarde aan een goed verzorgd uiterlijk, ook al is het buiten dertig graden. Zorg voor een goede relatie met secretaresses, zij bepalen of u toegang krijgt tot een hooggeplaatst persoon. Verdiep u in uw zakenpartner.

Exportregels Argentinië

Gaat u goederen exporteren naar Argentinië? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
  • incoterms®
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Het Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) is verantwoordelijk voor zaken die met standaarden te maken hebben, met inbegrip van het definiëren en handhaven van productnormen. IRAM is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Contracten

Kijk voor meer informatie bij contracten Argentinië.

Agentenwetgeving

De rechten en plichten van opdrachtgever en agent zijn vastgelegd in het Argentijnse Burgerlijk Wetboek (Código Civil) en het Wetboek van Koophandel (Código de Comercio). Er is geen aparte agentenwetgeving. De Argentijnse wetgeving is hier ondergebracht:

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Argentina.gob.ar heeft meer Spaanstalige informatie over tijdelijke invoer.