Armenië

Handelsinformatie Armenië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Armenië en over de Armeense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Handelscijfers Nederland - Armenië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Armenië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Armeense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Armenië

Wilt u zakendoen in Armenië? Lees dan de onderstaande tips.

  • Het is gebruikelijk dat de gastheer of gastvrouw u introduceert aan het gezelschap. Het is niet beleefd als u zichzelf introduceert.
  • In Armenië bestaat een naam uit 3 delen: titel, achternaam, voornaam. Het woord voor meneer is ‘Baron’, voor mevrouw 'Deegeen' en voor mejuffrouw 'Oryort'. Als de achternaam is 'Khanjian', dan zegt u 'Baron Khanjian'.
  • Het opbouwen van een persoonlijke relatie met uw zakenpartner is erg belangrijk.
  • Het geven van een geschenk of kleine attentie wordt gewaardeerd. Kantoorbenodigdheden, zoals een pennenset of een presse-papier, stellen zakenpartners op prijs. Open een ontvangen geschenk niet in het openbaar.