Aruba

Handelsinformatie Aruba

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Aruba en over de Arubaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Aruba

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Aruba in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Arubaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Aruba

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Aruba.

Taal

Nederlands en Papiamento zijn de officiële talen op Aruba. De meeste Arubanen spreken ook Engels en Spaans.

Zakelijke bijeenkomsten

Onderhandelingsgesprekken zijn vaak veelbelovend, maar overeenstemming duurt lang. Onder Arubanen is een mondelinge afspraak vaak voldoende. Met buitenlandse partners worden wel contracten afgesloten. Ga tijdens besprekingen formeel gekleed.

Op Arubaanse visitekaartjes staan doorgaans titels en functies. Ze worden veelal niet gebruikt, verwacht er dus niet altijd een terug.

Communicatie

Zoek oogcontact, dit wordt beschouwd als beleefd en komt betrouwbaar over.

Hiërarchie

De top van het bedrijf neemt de besluiten, maar overlegt wel met medewerkers. Definitieve besluiten duren hierdoor lang.

Relatiegeschenken

Neem een klein geschenk mee aan het beging van een zakelijke relatie.

Exportregels Aruba

Gaat u goederen exporteren naar Aruba? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Invoertarieven en exportdocumenten

Als u goederen in Aruba invoert, moet u voor deze goederen aangifte doen bij Departamento di Aduana (Arubaanse douane). Samen met de aangifte moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld, zoals het overleggen van facturen en het beschikbaar houden van goederen voor controle door Departamento di Aduana.

U vindt er ook informatie over de invoer van bijzondere goederen.

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
  • incoterms®
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Agenturen zijn onderworpen aan een beperkt aantal wettelijke vereisten. Deze staan in de contractwetgeving. Het Arubaanse recht verschilt weinig van dat in Nederland.

Mensen kennen elkaar en weten dat de ander zijn goede naam niet op het spel wil zetten. Daarom vindt een Arubaan een mondelinge afspraak vaak voldoende. Toch is het aan te bevelen een agentencontract op te stellen en notarieel vast te leggen.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest